aile-danismanligi

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI

 

   T.C. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışmanlığı Merkezleri Hakkında Yönetmelik ve 09/2012 tarihli Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışmanlığı Merkezleri Hakkındaki Yönetmelik Uygulamaları Hakkındaki Genelgesi’ne uygundur. Bu sertifikaya sahip olanlar Türkiye’nin her yerinde Aile Danışmanlığı Merkezi açma yetkisine sahip olacaklardır.

3.000 TL
DERS ÜCRETİ

450
SAAT DERS

20
KATILIMCI SAYISI

2 SERTİFİKA
BİRARADA

  Aile danışmanlığı, aileyi oluşturan bireylerin bir araya gelmesi ve paylaştıkları sorunları birlikte çözmeye çalışmaları üzerine kurulur ve bu doğrultuda Aile Yasası (Family Law Act) çerçevesinde gerçekleştirilen psikolojik danışmanlık hizmetine denir. Aile, soyut bir kavram ancak kendi başına bütüncül ve canlı bir kurumdur. Sağlıklı ve fonksiyonel olan aile ve o ailede yetişen, yaşayan fert hangi toplumda olursa olsun kolaylıkla çevresine uyum sağlar.

Ailenin de, her canlı gibi farklı işlevleri yerine getiren farklı organları, duyuları ve kendi ruhu vardır. Bu işlevsellikler arasında bütünlüğü korumak, günümüzde giderek güçleşmiştir.

Ailenin kendi güç kaynaklarını geliştirmesi – işlevselliğini sağlaması, gerçekçi hedefler edinmelerini, açık iletişim kurmalarını sağlamak, empati kabiliyetlerini geliştirmeye ve kendi yaratıcı çözümlerini ortaya koymaya yönelik hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik aile danışmanının desteğine ihtiyaç duyabilmektedirler.

Aile içinde yaşanan kişiler arası sorunlar olabileceği gibi, tüm aileyi etkileyen ölüm, kronik hastalık, bir aile bireyinin evden ayrılması gibi konularda aile bireylerine destek vermektir. Aile danışmanlığının belirgin ve açık hedefleri vardır. Amaç, ailenin yaşadığı sorunların çözümünün yanı sıra aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlamalarını, belirgin ve esnek sınırlar çizebilmelerini sağlamayı kolaylaştıracak yeni beceriler kazandırmaktır.

Aile üyelerinden herhangi birinin yaşadığı sorunun etkisi tüm aileyi kapsar ve çözüm sürecinde ailenin tümü belirleyici bir rol taşır. İlişkiler açısından sorunları olan insanların, evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında, çocuklarla ve aile ile ilgili kişisel veya kişiler arasındaki sorunların üstesinden daha rahat bir şekilde gelmelerine yardımcı olur.

Eşlerin arasındaki sorunların çocuğu etkilemesi veya çocuğun yaşadığı fiziksel, psikolojik, eğitim sorunlarının aile içi dinamikleri etkilemesi kaçılmazdır. Yaşanan bu sorunların çözümünde aile bireylerine psikolojik destek vermek, aile içi iletişimi güçlendirmek, aile bireylerini birbirlerine duyarlı olmalarını sağlamak aile danışmanlığının amaçlarını oluşturmaktadır.

Kimler Katılabilir!

Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi , Sürekli Eğitim Merkezi ve PDRsaglık firması tarafından yürütülmekte olan “Aile Danışmanlığı Sertifika Programı, ” Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca 4 Eylül 2012 ve 28401 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği doğrultusunda, Psikolojik Danışmanlık ve Aile Danışmanlığı alanlarında uzman akademisyenler tarafından yapılandırılmıştır. 300 saati teorik 150 saati uygulamalı olmak üzere toplam 450 saatlik eğitim programı, profesyonel “Aile Danışmanları” yetiştirmeyi hedeflemektedir.

EĞİTİM GÜNLERİ

Cumartesi :  09:00 – 17:00

Pazar          : 09:00 -17:00

YÖNETMELİĞE GÖRE, KİMLER AİLE DANIŞMANI OLABİLİR?

MADDE 14 – (1) Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu veya üniversitelerden, biri tarafından uygun görülen en az üç yüz saati teorik ve en az otuz saati süpervizyon eşliğinde olmak üzere yüz elli saati uygulamalı toplam dört yüz elli saatlik aile danışmanlığı alanında bir eğitim programını başarıyla tamamladıktan sonra sertifika alanlar, aile danışmanı ünvanı alabilir (Aile Danışma Merkezi Yönetmeliği, 2012).

SERTİFİKA PROGRAMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Aşağıdaki listelenen alanlarından birinden, en az dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar.

– Psikolojik Danışma ve Rehberlik

– Psikoloji

– Tıp

– Çocuk Gelişimi

– Sosyal Hizmetler

– Sosyoloji

– Hemşirelik

AİLE DANIŞMANLIĞI PROGRAMI VE MODÜLLERİ

Aile Danışmanlığına Giriş ve Temel Kavramlar
Aile Danışmanının Görevleri
Temel Danışmanlık Bilgi ve Teknikleri
Aile Danışmanlığı Süreci
Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri
Kişilik Kuramları
Bireyi Tanıma Teknikleri
1. AİLE DANIŞMANLIĞINA GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR
2.     KÜLTÜRE DUYARLI AİLE DANIŞMANLIĞI
3.     EVLİLİK SÜREÇLERİ
  Aile ve İletişim Süreçleri
Stres ve Öfke ile başa çıkma Teknikleri
Problem Çözme Becerileri
Aile İçi Şiddet
Aile Yaşamı ve Medya
Aile Bütçesi ve Yönetimi
4.     AİLE İÇİ İLETİŞİM VE İLİŞKİ YÖNETİMİ
5.     YAŞAM DÖNEMLERİ VE UYUM
6.     ÇATIŞMA ÇÖZME VE ARABULUCULUK
7.     AİLE DANIŞMANLIĞINDA KURAMSAL YAKLAŞIMLAR
8.     AİLE DANIŞMANLIĞINDA SİSTEM YAKLAŞIMI
9.     TEMEL PSİKOLOJİK DANIŞMA BECERİLERİ
  Evlilik Öncesi Eğitimi
Aşk Ve Sevgi
Sağlıklı Evlilik Süreci
Evlilikte Yaşanan Sorunlar
Evlilikte Çatışma Ve Uzlaşma Kültürü
Boşanma Süreci
Aile Ve Evlilik Terapisi
10.  ÇİFT VE AİLE DANIŞMANLIĞININ TEMELLERİ
11.  AİLE DANIŞMANLIĞINDA PROFESYONEL KİMLİK VE ETİK
12.  AİLE DANIŞMANLIĞI MÜDAHALE VE STRATEJİLERİ
Aile Danışmanlığında Yeni Yaklaşımlar
Çözüm Odaklı Aile Danışması
Öyküsel Aile Danışması
Bilişsel Davranışçı Aile Danışması
Psikoanalitik Aile Danışması
Yaşantısal Aile Danışması
13.  AİLEDE RUH SAĞLIĞI VE PSİKOPATOLOJİ
14.  ÖZEL GEREKSİNİMLİ GRUPLARLA AİLE DANIŞMANLIĞI
(25 saat teorik, 8 saat uygulama)
Kadın Erkek Ve Cinsellik
Ailede Cinsel Sağlık
Evlilikte Yaşanan Cinsel Sorunlar
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
15.  CİNSEL EĞİTİM
16.  KRİZE MÜDAHALE BECERİLERİ
17.  AİLE DANIŞMANLIĞINDA ÖZEL KONULAR  I. (Şiddet,
18.  AİLE DANIŞMANLIĞINDA ÖZEL KONULAR II. (Boşanma, Kayıp ve Yas, Aldatma)
Sağlıklı Yaşama Ve Hastalıklardan Korunma
Sağlıklı Beslenme
Üreme Sağlığı ve Sağlıklı Annelik
Anne Çocuk Sağlığı
Aile Planlaması
19.  AİLE VE ÇOCUK HUKUKU
Aile Hukuku
Medeni Kanunda Kadın Ve Erkek
Aile Mahkemeleri
Evlilikte Mali Konular
Boşanma Süreci Ve Mal Paylaşımı
20.  AİLE DANIŞMANLIĞINDA GÖZLEM, KAYIT TUTMA VE RAPORLAŞTIRMA

 

AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI

 

 KOŞULLAR EĞİTİM KONTENJAN     SÜRE

 

ÜCRET (KDV dahil)
TEO. UYG.
PDR, Psikoloji, Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Tıp, Hemşirelik ve Çocuk Gelişimi alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar

 

300 150 30 / 40 3Ay+

Uygulama

3.000 TL

 

 

 Kontenjan dolmadığı taktirde grup açılmayacaktır.

Taksitlendirmeler 3 taksit olarak ödenecektir.

PROGRAMDA KATILIMCILARIN DEVAMI VE BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ

. Aile Danışmanlığı Sertifika Programı’na katılanların sertifikasyon yeterliklerini ölçmek amacıyla programın bitiminde çoktan seçmeli bir sınav yapılacaktır (Başarısız olan katılımcılara ek sınav hakkı verilecektir). Sınavdan geçer not en az 60’dır. Her bir katılımcı ayrıca, yaptığı danışmalardan birinin “Vaka Sunumu”nu yapacaktır. Değerlendirme sonunda başarılı olan katılımcılar, “Aile Danışmanlığı Eğitimi Programı Katılımcı Belgesi” alacaklardır.

 

KESİN KAYIT-KABUL SIRASINDA İSTENEN BELGELER

– 1 Adet Lisans diploması ve varsa uzmanlık diplomasının önlü arkalı fotokopisi

– 1 Adet Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi

UYGULAMA VE SÜPERVİZYON

Her katılımcı en az 150 saat uygulama ve süpervizyon eğitimi alacaktır.

– 50 saat Aile Danışmanlığı süreciyle ilgili temel beceri uygulamaları (25’er kişilik gruplar)

– 50 saat çeşitli modüllerle ilgili vaka analizleri (25’er kişilik gruplar)

– 30 oturum (saat) aile danışma uygulaması ve süpervizyonu (Her bir katılımcı)

– 20 oturum (saat) aile danışma uygulaması süpervizyonu (5–6 kişilik gruplar)

 

Başvuru ve Kayıt

Nihat Şahinoğlu
bilgi@akademikprogram.com

(212) 217 33 67 ve 68
0 532 171 97 12 ve 13

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir