Eğitimin Kapsamı ve Hedefi

Arabuluculuk Eğitimleri sonrasında sertifika sahibi katılımcılarımız, Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek merkezi sınava katılacaklardır. (Arabuluculuk Sertifikası olmayan Avukatlar sınava katılamayacaklar).

Kimler Katılabilir

Arabuluculuk eğitimine ilgili yönetmelik gereği (24-2/b) mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip Hukuk Fakültesi mezunları başvurabilir.

Eğitimin İçeriği

  • Arabuluculuk eğitimi hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra alınan arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel bilgileri iletişim teknikleri müzakere ve uyuşmazlık çözüm yöntemleri davranış psikolojisi ile diger teorik ve pratik bilgileri içeren ve arabuluculuğun yerine getirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerilerin kazanılmasını amaçlayan eğitimi ifade eder
  • Arabulucu olarak kişilere asgari 36 saat teorik ve 12 saati uygulamalı olmak üzere toplam 48 saat arabuluculuk eğitimi verilir,
  • Teorik eğitimin 6 saati arabuluculuk için gerekli olan temel hukuk bilgisini 30 saati ise arabuluculuk eğitimi verilir,
  • Arabuluculuk için gerekli olan temel hukuk bilgisi eğitimi arabuluculuğa elverişli alanlar yargılama aşamasında arabuluculuğa başvurulması halinde dikkat edilmesi gereken hususlar arabuluculuk müzakereleri sonunda yapılması gereken işlemler ile bir anlaşmanın ortaya çıkması halinde bu anlaşmanın düzenlemesi gibi hususlar kapsar,
  • Teknik bilgi eğitimi ise iletişim teknikleri ve beden dili müzakere yöntemleri toplantı yöntemi uyuşmazlık çözümünde uygulanacak yöntemler arabuluculuk süreçleri ve arabuluculuk da uyulması gereken etik değerler ile davranış psikolojisi gelişim psikolojisi kişilik davranış bozuklukları ve psikoloji ile sorun çözme becerileri gibi arabuluculuğa yönelik eğitimleri içerir
  • Uygulama eğitimi; adaylar bireysel ve gruplar halinde sistematik teknikleri kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek olay çalışmaları ile uygulama gözetimi faaliyetlerini içerir.
  • Arabuluculara arabuluculuk eğitim izni verilir kuruluşlarca 8 saatten az olmamak üzere yılda en az bir defa yenileme eğitimi verilir arabulucular her yıl verilen bu 8 saatlik eğitime katılmak zorundadır.
  • Eğitime katılanların belgeye dayalı ve eğitim kuruluşlarınca kabul edilen haklı bir mazeretleri olmadıkça arabuluculuk eğitimi süresince verilen ders ve çalışmalara katılımları zorunludur eğitim kuruluşlarınca adayların derslere devam durumunu gösteren çizelge düzenlenir ve kabul edilebilir haklı bir mazereti bulunmaksızın derslerin 1/6 sına devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişkisi kesilir,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir