ÇOCUK OBJEKTİF TESTLERİ EĞİTİMİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SEM

Programın Amacı:

Çocukların dikkat, gelişim ve görsel algı gibi bilişsel değerlendirmelerini kapsayan objektif
değerlendirme araçlarının alanda uygulamaya yönelik Çocuk Değerlendirme Testleri uygulayıcısı
yetiştirme amaçlanmaktadır.

Kimler Katılabilir:

Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinin 2., 3. ve 4. sınıf
öğrencileri, mezunları, bu bölümlerin yüksek lisans ve doktora öğrencileri ve mezunları

Eğitim İçeriği (başlıklar):

1. Ankara Gelişim Tarama Envanteri
2. Bender – Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
3. d2 Dikkat Testi
4. Gessell Gelişim Figürleri Testi
5. Goodenough – Harris Bir İnsan Çiz Testi
6. Kelime Söyleyiş Testi
7. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
8. Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi
9. Peabody Resim – Kelime Testi
10. Benton Görsel Bellek Testi
11. B. Cattell Testi
12. Porteus Labirentleri Testi
13. Frankfurter Dikkat Testi
14. Okula Hazırlık Testi
15. Bourdon Dikkat Testi
16. KENT EGY