EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Konuyla İlgili Temel Kavramlar

 • Öğrenme
 • Önce İnsan
 • Öğretim
 • Eğitim
 • Entelektüel Sermaye
 • Yüksek Geri Dönüşlü Eğitim
 • Sürekli Öğrenme

Rekabet Avantajı Oluşturmada Eğitimin Rolü

Kurumların Rekabet Avantajı Elde Etmede Geliştirecekleri Çalışma Alanları

 • Global Alan
 • Kalite
 • Toplumsal Rollerdeki Değişmeler
 • Yüksek Performanslı İş Sistemi (Teknoloji)

Öğrenme Teorileri

 • Pekiştirme Teorisi
 • Sosyal Öğrenme Teorisi
 • Hedef Belirleme Teorisi
 • İhtiyaç Teorileri
 • Beklenti Teorisi
 • Yetişkin Öğrenme Teorisi
 • Bilgi-İşlem Teorisi

 Öğrenme Süresi

 • Beklenti
 • Algılama
 • Aktif Depolama
 • Anlamsal Şifreleme
 • Uzun dönem Depolama
 • Hatırlama
 • Genelleştirme
 • Memnuniyet

Etkin Eğitim Programları Tasarımında Göz önünde Bulundurulması Gereken Hususlar

 • Eğitim Ortamı
 • Oturma Düzeni
 • Program Tasarımı
 • Kurs Parametreleri
 • Hedefler
 • Detaylı Ders Planı
 • Öncelikler
 • Ders Planının Gözden Geçirilmesi

Eğitimde Etkinliği Arttırmada Dikkat Edilecek Hususlar

 • İhtiyaçların Bilinmesi (Bilgi, Beceri, Yetenek, Görev, Yetkinlikler)
 • Sürecin Katılımcılara Göre Belirlenmesi
 • Yeni Davranışların Yararları
 • Yaşamla Bağlantıların Sunulması
 • İçsel Motivasyon Gücünün Vurgulanması

Stratejik Eğitim

Öğrenme Döngüsü

Öğrenmenin Yolları

 • Aktif Dinleme
 • Materyalleri Kullanma
 • Not Alma
 • Sorular Sorma

Öğrenme, Beceri Geliştirme, Unutma ve Transfer Eğrileri

Öğrenme Kuramları

 • Davranışçı Kuramlar
 • Bilişsel Kuramlar

Bilişsel Kuramlara Dayalı Öğretim Yöntemleri

 • Anlatma Yöntemi
 • Soru-cevap Yöntemi
 • Sorun Çözme Yöntemleri
  • Tümevarım
  • Tümdengelim
  • Analiz Yöntemi
  • Sentez Yöntemi
  • Analoji

Rol Oynama Yöntemi

Eğitici Drama Yöntemi

Tartışma Yöntemi

Örnek Olay İncelemesi Yöntemi

Proje Yöntemi

Beyin Fırtınası Yöntemi

Nöro Lengüistik Programlama (Neuro Linguistic Programming)

 • NLP’nin Tanımı ve Önemi
 • NLP’nin Kişiye Kazandırdıkları
 • Etkin İnsan Olmak İçin NLP

Eğitimde İhtiyaç Olup Olmadığını Belirleyen Analizler

 • Kişi Analizi
 • Görev Analizi
 • Kurum Analizi
 • Yetkinlikler

Yetkinlik Belirleme Süreci

Eğitim Transferi ve Değerlendirme

Eğiticinin ve Katılımcıların Özellikleri ve Görevleri

 • İletişim, Liderlik ve Motivasyon
 • Oturma Düzeni
 • Beden Dili

Eğitim Psikolojisi

 • Eğitim Psikolojisinin Alanı ve Yöntemleri
 • Eğitim ve Öğretim Hedefleri
 • Eğitimde transfer Kavramı
 • Eğitmenin Rolü
 • Öğretim Modelleri
 • Biyolojik Hazırlıklar ve Bireysel Farklılaşmalar
 • Katılım ve Çevre Faktörü
 • Öğrenme Psikolojisi
  • Klasik Öğrenme
  • Operant Öğrenme

Sınıf Yönetimi Teknikleri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

 • Ölçme
 • Değerlendirme
 • Eğitim-Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Yeri
 • Bir Eğitimcinin Ölçme ve Değerlendirme Konusunda Bilmesi Gerekenler
 • İyi Bir Ölçme Aracının Sahip Olması Gereken Nitelikler
  • Geçerlilik
  • Güvenilirlik
  • Kullanışlılık
  • Nesnellik
  • Ayırt Edicilik

Ölçme Araçları

 • Sözlü Sınavlar
 • Yazılı Sınavlar
 • Testler

Değerlendirme ve Not Verme

Değerlendirme ve Not Verme Sürecinde Kullanılan Temel İstatistikler

Sunumun Planlanması

 • Amaçların Belirlenmesi ve Anlaşılır Olması
 • Katılımcıların Analizi
 • Taslak Planın Hazırlanması
 • Kaynak Malzemelerin Seçilmesi
 • Notların Oluşması