EĞİTİM HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

1.GÜN

Tanışma

Sınıf Yönetimi Kuralları

Sınıf Düzeni

Kurs Hedefleri

Yetişkin Eğitimi

Eğitim ile ilgili temel kavramlar

Eğitmen kimdir?

Etkili eğitimci özellikleri

Yetişkin eğitiminin özellikleri

Yetişkinlerde “Öğrenme”

Öğrenme tarzları – Uygulama

Öğrenme Modeli

2.GÜN

Eğitim İhtiyaç Analizi

Eğitim ihtiyaç analizi planlamak

Katılımcılarım kim?

Katılımcılarımın ihtiyaçları neler?

Uygulama

Eğitim ihtiyaç analizi örnekleri

Eğitim ihtiyaç analizi uygulama ve elde edilen verileri değerlendirme

Eğitim Programı Tasarımı

İçerik Planı

Bir Eğitimi Kurgulamak

Eğitimde Açılış

Eğitim açılışında neler olmalı? Örnekler

Eğitimin açılışında etki uyandırmak için nelere dikkat edeceğim? Örnekler

Uygulama

Eğitimin ana gövdesi

Eğitimde modül ve uygulamaların yerleştirilmesi

Eğitimin ilgiyi canlı tutma uygulamaları

Örnekler

Eğitimin kapanışı

Kapanış stili yaratmak

Eğitimin kapanışı ı nasıl olmalı?

3.GÜN   

Öğretme Teknikleri

Hemşirelikte Sürekli eğitim

Klinik eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi

Hemşirelikte uygulamalı eğitimin etkinliği

Klinik eğitim hemşireliği

Hasta eğitim hemşireliği

Eğitim hemşireliğinin görev yetki ve sorumlulukları

Yıllık eğitim taslağı hazırlama yöntemi

Yıllık eğitim faaliyet raporu hazırlama yöntemi

Eğitim içeriğinin hazırlanması

Eğitim yöntemlerini belirleme

(Vaka çalışması, Demonstrasyon, Rol playing, Problem çözme vb.)

Görsel ve işitsel sunum hazırlamak

4.GÜN

Sunum Hazırlamak

Etkin powerpoint sunu hazırlamak

Slayt seçimi

Tasarım şekli ve renk seçimi

Yazı karakteri ve boyutları

Animasyonlar

Sayfa numaraları

Logolar

Sunucu bilgileri

Eğitim Ortamı

Havalandırma, sıcaklık, ışık

Ses düzeni

Ekipman düzeni

Gürültü

Oturma Düzeni

U düzeni

V düzeni

Yuvarlak düzen

Anfi Tiyatro düzeni

Yuvarlak Masa düzeni

Göğüs Kafesi düzeni

5.GÜN

Eğitimci Hazırlıkları

İlk izlenim hazırlıkları

Korkuyu yenmek

Etkili ve etkin Konuşmak

Sahneye hâkimiyet (Uygulamalar)

Zaman kullanımı

Eğitim stresi ile baş çıkmak

İnsan Tanımak ve Etkili Beden dili Kullanımı

Beden Dili ve iletişim Beden Dili Sinyallerinin yorumlanması

Sözlü ve sözsüz iletişim (uygulamalar)

Sunumda etkili beden dili kullanmak

Etkili duruşlar –uygulamalar İstenmeyen beden duruşları –uygulamalar İstenen beden duruşları

Jestler ve mimikler Jestlerin ve mimiklerin etkin kullanımı

Göz temasları – Etkin göz teması

Doğru nefes alma (diyafram nefesi) ve uygulamalar

Konuşma hızı

Artikülâsyon ve uygulamalar

Vurgulama – Tonlama ve uygulamalar

 6.GÜN

Zor katılımcı tipleri ve zor katılımcı tiplerine yönelik özel çözümler (Tartışmacı, Bilgiç, Kendi aralarında konuşan, Sürekli şikâyet eden, Konuşmayan / Katılımcı olmayan)

Genel olarak zor katılımcılarla başa çıkma yöntemleri  (Kişiselleştirmemek, Sorunun sebebini öğrenmek, Güvenli bir şekilde yanıt vermek, Samimi olmak ve katılımcıların ihtiyaçlarına empati duymak, Sorunun çözülmesine yardımcı olmak)

Sorular- Soruları karşılama (Eğitim sırasında neden soru sorulur?, Soruları karşılarken dikkat edilmesi gerekenler, Soru soran kişiyi dinlemek, Cevabı tüm katılımcılara yöneltmek- Cevabı bilmiyorsanız dürüst olmak)

Eğitim değerlendirme kriterleri (Eğitim ortamının değerlendirilmesi, Eğitimcinin değerlendirilmesi, Eğitim içeriğinin değerlendirilmesi)