EĞİTİM KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMI

Eğitimin Amacı

Öğrencilerimizin gelişim süreçlerinde onlara destek olmak hayati önem taşıyor. Onlara küçük yaşlardan
başlayarak gerek okul yaşamlarında, gerekse aile, öğretmen ve arkadaş ilişkilerinde farkındalık kazandırmak amacıyla, öğrencilerin yeteneklerini erken yaşta ortaya çıkarmak, gerçek anlamda başarılı olacakları yolda
yatkınlıklarını kendilerinin keşfetmesini sağlamak.

Katılımcıların Kazanımları

 • Öğrenciyi geliştirecek süreçleri tasarlayacak ve bu tasarıma aileleri adapte etme becerisi kazanacaklardır,
 • Öğrencinin yaşamında ne zaman danışman, ne zaman takipçi, ne zaman motive eden, ne zaman ideal
  model olabileceklerinin bilincinde olacaklardır,
 • Öğrencinin yaşamındaki tüm süreçleri dengede tutabilme becerisine sahip olacaklardır,
 • Öğrencinin kişisel olarak hangi tarzda öğrenebildiğini ortaya çıkarabileceklerdir,
 • Öğrencinin zihnini ve duygusal değişimlerini takip edebileceklerdir.

Eğitim İçeriği

Her bir eğitim modülü 2 gün olmak üzere toplam 5 modül 10 gündür.

Modül 1: Birinci Gün

 • Koçluk Nedir?
 • Koçluğun Eğitim Sistemindeki Yeri Ve Önemi Nedir?
 • Öğretmenlerin Koçluk Rolü Nelerdir?
 • Öğrenci Koçu Kimdir?
 • Öğrenci Koçunun yetkinlikleri nelerdir?
 • Eğitimde Koçluk Hizmetlerinin Faydaları Nelerdir?
 • Koçluk Felsefesi ve Disiplini Nedir?
 • Koçluğun Genel Etik Değerleri Nelerdir?

Modül 1: İkinci Gün

 • Koçluk Prensipleri
  Öğrencilere Karşı Profesyonel Davranış
  nasıl olmalıdır?
  Gizlilik – Özellik
 • Koçluk Becerilerine Hazırlık
  Duyguyu Geri Yansıtma
 • Koçluk Süreci Eğrisi Grafik Anlatımı
  Zihinsel Hazırlık
  Ego
  Seans Çerçeveleme
  Uyumu Yakalama
  Empatik Dinleme – Psikolojik Oksijen Verme
  Anlayış Ve Algılama
  Kritik Gedik
  Güçlü Sorular, Gözlemler, Ricalar
  Yapılandırma

Modül 2: Birinci Gün

 • Koçluk Uygulamaları, Koçluk Diyalogları
 • Öğrenci Koçluk Becerileri
 • Uyum Ve Ahenk
 • Öğrenci İle Uyumu Yakalarken Koçun Kabul Etmesi Gerekenler
 • Koçun Öğrenciyi Tanırken Uyumu Sağlaması Gerekli Olan Konular
 • Öğrencinin Pasif Olmasını Ve İlerleyememesine Sebep Olan Davranış Kalıpları
 • Öğrencinin İlerlemesini Sağlayacak Davranış Kalıpları
 • Uyum Yakalaması Gereken Diğer Davranışlar
  *Kritik Gedik
 • Güçlü Gözlemlerde Bulunmak, Güçlü Soru Sormak, Güçlü Ricalar

Modül 2: İkinci Gün

 • Öğrenciyi Yapılandırmak
 • Öğrenciyi Yapılandırmaya Başlamak İçin Egzersizler
 • Öğrenciyi Geliştirmek
 • Öğrenciyi Geliştirmek İçin Koçun Kim Ve Nerede Olması Gerekir
 • Öğrenciyi Geliştirmek İçin Temel Beceriler
 • Öğrenciyi Geliştirmek İçin İleri Düzey Beceriler
 • Öğrencinin Hedeflerini Gerçekleştirmeyi Başarmak
  *Öğrenciler İçin Hedef Çalışması
 • Swot Analizi
 • Önceliklerin Yönetimi
 • Nlp Teknikleri , Zihin Tipleri
 • Enneagram, EFT Teknikleri ile duygusal özgürleşme

Modül 3: Birinci Gün

 • Öğrenmeyi Öğrenme
 • Öğrenme
 • Öğrenme Merkezi Olan Beynimizi Tanıyalım
 • Zihnimizi Tanıyalım
 • Zihin Ve Zihin Frekansları
 • Zihin Dalgaları
 • Öğrenmeyi Öğrenme Teknikleri
 • Çoklu Zeka Teorisi
 • Temsil Sistemi Seçimi
 • Evrensel yasalar ve günlük yaşama uygulanışı
 • Denge yasası ve uyumlanma

Modül 3: İkinci Gün

 • Hızlı Okuma Teknikleri
 • Anlayarak Etkin Ve Hızlı Okumayı Öğrenme, Hızlı Okumanın Tarihi
 • Hızlı Okuma Nedir
 • Anlamlı Odaklı Hızlı Okuma Hızı
 • Okuma Ve Beyin
 • Gözlerimizle Nasıl Hızlı Okuruz
 • Okumayı Engelleyen Frenler
 • Hızlı Okumanın Aşamaları
 • Okuma Çeşitleri, Etkili Okuma
 • Hızlı Okuma İçin Nasıl Bir Ortam Sağlanmalıdır?
 • Hızlı Okumanın Öğrenme
 • Yöntemi, Egzersizler

Modül 4 Birinci Gün 

 • Verimli Ders Çalışma
 • Verimli Ders Çalışma Tekniklerini Öğrenme
 • Verimli Ders Çalışma Yolları
 • Verimli Çalışmayı Engelleyen Durumlar
 • Etkili Ders Çalışma Teknikleri
 • Etkili Dinleme Alışkanlıkları
 • Not Almada Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Not Almanın Yararları
 • Uzun Dönemli Ders Çalışma Programı Nasıl Hazırlanır?
 • Kısa Dönemli Ders Çalışma Programı Nasıl Hazırlanır?
 • Derece Yapan Öğrenci Modeli Teknikleri
 • Nefes Teknikleri
 • Nefes Teknikleri ile sınav kaygısını kontrol edebilme
 • Nefes Teknikleri ile etkili öğrenmeyi sağlama
 • Nefes Teknikleri ile hafızayı güçlendirme

Modül 4: İkinci Gün

 • Hafıza Geliştirme Teknikleri
 • Hafıza Tekniklerini Öğrenme
 • Unutma
 • Hafızanın Yapısı
 • Hafıza Süreci
 • Kullanılan Hafıza Teknikleri Ve Uygulama Örnekleri
 • Beyin Hücreleri Arasında Kurulan Bağlantılar
 • Hafızamızı Geliştirmenin İncelikleri
 • Konsantre Olma Egzersizleri
 • Test Çözme Teknikleri
 • Test Çözme Tekniklerini Öğrenme
 • Öğrenci Koçluğunu Meslek Olarak Hayata Geçirmek

Modül 5: Birinci Gün

 • Dinamik Öğrenci Koçluğu
 • Atölye Çalışması
 • Öğrenciyle bağ kurma çalışmaları
 • Farkındalık yaratma çalışmaları
 • Değerler tespiti
 • Öğrenmeye engel olabilecek değerlerin değişimine yönelik uygulamalı teknik çalışmalar
 • Hedef belirleme çalışmaları

Modül 5: İkinci Gün

 • Öğrencide başarıyı teşvik edecek ve öğrenmeyi kolaylaştıracak uygulamalı çalışmaları
 • Sınav kaygısına yönelik uygulamalı nefes çalışmaları
 • Dikkat ve konsantrasyonu artırmaya yönelik uygulamalı nefes çalışmaları
 • Hızlı okuma çalışmaları
 • Hafıza tekniklerini geliştirmeye yönelik uygulamalı çalışmalar

Eğitim sonunda katılımcılara dört farklı sertifika verilecektir.

 1. Eğitim Koçluğu Sertifikası
 2. Hızlı Okuma Sertifikası
 3. Öğrenci Koçluğu Sertifikası
 4. Hafıza Teknikleri Sertifikası