İlk Yardım Eğitici Eğitimleri

Eğitim Yeri : İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi 
Hafta Sonu Ders Saatleri: C.tesi (09:30 – 17:30) – Pazar (09:30 – 17:30)

İSTANBUL YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİNDEN

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi

Yaşadığımız sürece çeşitli nedenlerle yaralanmalar veya hastalıklarla karşılaşmamız kaçınılmazdır. Yaşamımızın çeşitli dönemlerinde, bulunduğumuz her ortamda kaza ve hastalanma riski taşımaktayız. Bu gibi durumlarla karşılaştığımızda, müdahalede bulunanların ilk yardım eğitimi almış olmaları, yaşamın sürdürülmesinde, sakatlanmaların önlenmesinde ve iyileşme sürecinin kısaltılmasında belirleyici rol oynayacaktır.

Ülkemizde ev, iş ya da trafik kazaları ve doğal afetler nedeni ile çok sayıda vatandaşımız yaşamını kaybetmekte ya da sakat kalmaktadır. Bu gibi durumlarda olay yerinde her zaman bir sağlık görevlisi olamayacağı için olaydan etkilenen ya da ortamda bulunan kişilerin kendilerine ya da başkalarına yapacakları ilk yardım uygulamaları son derece önemlidir. Ancak ilk yardım eğitimi almamış kişilerin, ilk yardım uygulamalarında bulunmaları sakıncalı sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle ilk yardım uygulayacak olan kişilerin, mutlaka ilk yardım eğitimi almış olmaları, öncelikli amaçlarının kişilere zarar vermemek olduğunu bilmeleri ve hayati tehlike oluşturabilecek müdahalelerde bulunmamaları son derece önemlidir.

Kimler Katılabilir

İlkyardım alanında eğitim almak isteyen kişiler

Eğitimin İçeriği
1-Genel İlk Yardım Bilgileri (İlk Yardım nedir, İlk Yardımcı kimdir)
2-Olay yeri ve hasta yaralının değerlendirilmesi
3-Temel yaşam desteği (yetişkin, bebek, çocukta kalp masajı ve suni solunum)
4-Kanamalarda ilk yardım ve şokta ilk yardım
5-Yaralanmalarda ilk yardım
6-Yanık, donma ve sıcak çarpmasında ilk yardım
7-Kırık-çıkık ve burkulmalarda ilk yardım
8-Bilinç bozukluklarında ilk yardım (ateş havale, şeker düşmesi ve sara krizinde)
9-Zehirlenmelerde ilk yardım
10-Hayvan ısırmalarında ilk yardım (arı-akrep-yılan, kedi, köpek ısırmasında)
11-Göz, kulak ve burna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım
12-Boğulmalarda ilk yardım
13-Hasta yaralı taşıma teknikleri (acil taşıma teknikleri, trafik kazalarında ilk yardım)

Başvuru ve Kayıt

Nihat Şahinoğlu
bilgi@akademikprogram.com

(212) 217 33 67 ve 68
0 532 171 97 12 ve 13