Kemerburgaz Üniversitesi Yüksek Lisans Programları

Hemofili Hemşireliği Sertifika Programı
31 Ocak 2016
Sütçü İmam Üniversitesi Yüksek Lisans Programları
6 Mart 2016

Kemerburgaz Üniversitesi Yüksek Lisans Programları

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Enerji Yönetimi

Günümüzde enerji sektöründeki gelişmeler ve enerji alanında faaliyet gösteren şirketlerin sayı ve büyüklükleri dikkate alındığında, enerji yönetiminin gelişen bir alan olduğu görülmektedir. Özellikle enerji üretim ve dağıtım şirketlerinde ve endüstride enerji politikaları ve uygulamaları üzerinde çalışabilecek yetkinliğe sahip uzmanlara ihtiyaç artmaktadır. Enstitü olarak sektörel ihtiyaçları gözeterek yetkin mezunlar yetiştirmeye odaklı yapımız kapsamında Enerji Yönetimi alt uzmanlık dalı MBA İşletme Yüksek Lisans programını tasarladık.

Tezsiz Program, 10 ders ve Mezuniyet Projesinden oluşmaktadır. Tezli Program seçenler ise 7 ders ve 1 seminer dersi almak durumundadır. Aşağıda belirtilen derslerden beş tanesi zorunlu, dört tanesi alan zorunlu ve bir tanesi serbest seçmeli ders olarak alınacaktır. Belirtilen seçmeli dersler dışında dersler MBA havuzundan da alınabilir. Ayrıca, seçilen uzmanlık alanına, çalışılan veya hedeflenen sektöre, ilgi alanına göre belirlenecek bir konuda Mezuniyet Projesi veya Tez yapılacaktır. Programın üç/dört dönemde (öğrencilerin şartlarına ve çalışma koşullarına göre) tamamlanması mümkündür

MBA Muhasebe ve Finans Ders Planı
ISL501 Stratejik Yönetim ve Planlama
ISL502 Yönetimde Sayısal Analiz Teknikleri
ISL511 Yönetim ve Organizasyon
ISL540 Finansal Muhasebe
ISL542 Finansal Yönetim
Alan Zorunlu Ders
Alan Zorunlu Ders
Alan Zorunlu Ders
Alan Zorunlu Ders
ISL598 Mezuniyet Projesi
ISL599 Tez

Muhasebe ve Finans

Küreselleşme odaklı gelişmelerin yanı sıra Türkiye’nin özellikle de İstanbul’un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak finans sektöründe uzman ihtiyacı daha da artmıştır. Uluslararası Finans Merkezi olarak da İstanbul’un seçilmiş olması anlamlı ve yerindedir.

Enstitü olarak sektörel ihtiyaçları gözeterek yetkin mezunlar yetiştirmeye odaklı yapımız kapsamında Finans alt uzmanlık dalında MBA/MA İşletme Yüksek Lisans programını tasarladık.

Tezsiz Program, 10 ders ve Mezuniyet Projesinden oluşmaktadır. Tezli Program seçenler ise 7 ders ve 1 seminer dersi almak durumundadır. Aşağıda belirtilen derslerden beş tanesi zorunlu, dört tanesi alan zorunlu ve bir tanesi serbest seçmeli ders olarak alınacaktır. Belirtilen seçmeli dersler dışında dersler MBA havuzundan da alınabilir. Ayrıca, seçilen uzmanlık alanına, çalışılan veya hedeflenen sektöre, ilgi alanına göre belirlenecek bir konuda Mezuniyet Projesi veya Tez yapılacaktır. Programın üç/dört dönemde (öğrencilerin şartlarına ve çalışma koşullarına göre) tamamlanması mümkündür

MBA Muhasebe ve Finans Ders Planı
ISL501 Stratejik Yönetim ve Planlama
ISL502 Yönetimde Sayısal Analiz Teknikleri
ISL511 Yönetim ve Organizasyon
ISL540 Finansal Muhasebe
ISL542 Finansal Yönetim
Alan Zorunlu Ders
Alan Zorunlu Ders
Alan Zorunlu Ders
Alan Zorunlu Ders
ISL598 Mezuniyet Projesi
ISL599 Tez

Genel İşletmecilik

İş hayatında sürdürülebilir başarının olmazsa olmazı, firmasına vizyon kazandırarak değer katabilen yöneticilerdir. Günümüz rekabet ortamında fark yaratmak ve çevredeki fırsatları en iyi şekilde değerlendirebilmek için işletmeciliğin farklı alanlarında edinilmiş bilgi ve tecrübelerin sentezlenmesi önemlidir. Başarılı bir yönetici, kendi mesleki veya sektörel uzmanlığıyla kurumsal ve stratejik düşünce yapısını birleştirebilen kişidir. Genel işletmecilik programı, katılımcılara büyük resmi daha iyi görebilmelerini ve doğru yönetsel kararlar verebilmelerini sağlayacak bir altyapı sunmayı hedefler.

Genel İşletmecilik tezsiz programı, 10 ders ve Mezuniyet Projesinden oluşmaktadır.Aşağıda belirtilen derslerden beş tanesi zorunlu, beş tanesi serbest seçmeli ders olacaktır. Belirtilen seçmeli dersler dışında dersler MBA havuzundan da alınabilir. Ayrıca, seçilen uzmanlık alanına, çalışılan veya hedeflenen sektöre, ilgi alanına göre belirlenecek bir konuda Mezuniyet Projesi veya Tez yapılacaktır. Programın üç/dört dönemde (öğrencilerin şartlarına ve çalışma koşullarına göre) tamamlanması mümkündür.

MBA Genel İşletmecilik Ders Planı
ISL501 Stratejik Yönetim ve Planlama
ISL502 Yönetimde Sayısal Analiz Teknikleri
ISL511 Yönetim ve Organizasyon
ISL540 Finansal Muhasebe
ISL542 Finansal Yönetim
Alan Zorunlu Ders
Alan Zorunlu Ders
Alan Zorunlu Ders
Alan Zorunlu Ders
ISL 598 Mezuniyet Projesi

İnsan Kaynakları Yönetimi

Küreselleşmeyle birlikte ortaya çıkan yoğun rekabet ortamında, işletmelerin başarılı ve uzun ömürlü olabilmeleri için insan kaynaklarından etkin bir şekilde yararlanmaları büyük önem taşımaktadır. Günümüz koşullarında, teknolojideki ve hizmet sektöründeki hızlı gelişime bağlı olarak insan kalitesini artırmak işletmelerin ortak amaçları haline gelmiştir. Bu çerçevede, Enstitü olarak yetkin mezunlar yetiştirmeye odaklı yapımız kapsamında İnsan Kaynakları Yönetimi alt uzmanlık dalını içeren MBA İşletme Yüksek Lisans programını tasarladık.

Tezsiz Program, 10 ders ve Mezuniyet Projesinden oluşmaktadır. Tezli Program seçenler ise 7 ders ve 1 seminer dersi almak durumundadır. Aşağıda belirtilen derslerden beş tanesi zorunlu, dört tanesi alan zorunlu ve bir tanesi serbest seçmeli ders olarak alınacaktır. Belirtilen seçmeli dersler dışında dersler MBA havuzundan da alınabilir. Ayrıca, seçilen uzmanlık alanına, çalışılan veya hedeflenen sektöre, ilgi alanına göre belirlenecek bir konuda Mezuniyet Projesi veya Tez yapılacaktır. Programın üç/dört dönemde (öğrencilerin şartlarına ve çalışma koşullarına göre) tamamlanması mümkündür.

MBA İnsan Kaynakları Yön. Ders Planı
ISL501 Stratejik Yönetim ve Planlama
ISL502 Yönetimde Sayısal Analiz Teknikleri
ISL511 Yönetim ve Organizasyon
ISL540 Finansal Muhasebe
ISL542 Finansal Yönetim
Alan Zorunlu Ders
Alan Zorunlu Ders
Alan Zorunlu Ders
Alan Zorunlu Ders
ISL598 Mezuniyet Projesi
ISL599 Tez

Kobi Yönetimi

Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ’ler), ülkemizde ekonomik büyümenin önemli aktörleri arasında yer almaktadırlar. Sürekli değişen pazar koşulları ve küreselleşme sürecinde, KOBİ’lerin güçlü yöneticilik becerilerine sahip kailteli iş gücüne olan ihtiyacı gidererek artmaktadır.

Enstitü olarak sektörel ihtiyaçları gözeterek yetkin mezunlar yetiştirmeye odaklı yapımız kapsamında KOBİ Yönetimi alt uzmanlık dalını içeren MBA İşletme Yüksek Lisans programını hazırladık.

Tezsiz Program, 10 ders ve Mezuniyet Projesinden oluşmaktadır. Tezli Program seçenler ise 7 ders ve 1 seminer dersi almak durumundadır. Aşağıda belirtilen derslerden beş tanesi zorunlu, dört tanesi alan zorunlu ve bir tanesi serbest seçmeli ders olarak alınacaktır. Belirtilen seçmeli dersler dışında dersler MBA havuzundan da alınabilir. Ayrıca, seçilen uzmanlık alanına, çalışılan veya hedeflenen sektöre, ilgi alanına göre belirlenecek bir konuda Mezuniyet Projesi veya Tez yapılacaktır. Programın üç/dört dönemde (öğrencilerin şartlarına ve çalışma koşullarına göre) tamamlanması mümkündür.

MBA Kobi Yönetimi Ders Planı
ISL501 Stratejik Yönetim ve Planlama
ISL502 Yönetimde Sayısal Analiz Teknikleri
ISL511 Yönetim ve Organizasyon
ISL540 Finansal Muhasebe
ISL542 Finansal Yönetim
Alan Zorunlu Ders
Alan Zorunlu Ders
Alan Zorunlu Ders
Alan Zorunlu Ders
ISL598 Mezuniyet Projesi
ISL599 Tez

Spor Yönetimi

Spor sektörü günümüzde hızla büyümesi ve uluslararasılaşmasıyla öne çıkan, yıldızı parlayan bir sektördür. Aynı zamanda, kamu ya da özel sektör olsun, spor kurum ve kuruluşlarında profesyonel yöneticilere olan ihtiyaç artmaktadır. Günümüz spor yöneticilerinin, hem küresel spor sektörünün dinamiklerini iyi tanımaları, hem de etkin bir işletme yöneticisi olmaları beklenmektedir. Bu ihtiyacı karşılamak üzere, Spor Yönetimi alt uzmanlık dalını oluşturduk

 

MBA/MA (Spor Yönetimi) Ders Planı
ISL511 Yönetim ve Organizasyon (Z)
ISL502 Yönetimde Sayısal Analiz Teknikleri (Z)
ISL542 Finansal Yönetim (Z)
ISL526 Spor Yönetimi (Z)
ISL527 Uluslararası Spor Organizasyonları (Z)
ISL529 Spor Ekonomisi ve Finansı (Z)
ISL526  Spor Pazarlaması (Z)
Alan Seçmeli Ders (S)
Alan Seçmeli Ders (S)
Alan Seçmeli Ders (S)
ISL598 Mezuniyet Projesi
ISL599 Tez

 

 

Pazarlama Yönetimi

Pazarlama, müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı, işletmenin ve paydaşlarının (ilgili çıkar gruplarının) yararına olacak şekilde müşteri ilişkilerini yönetmeyi hedefleyen bir fonksiyon ve süreçler dizisidir. Günümüzde, teknolojide sağlanan hızlı gelişmeler ile birlikte rekabetin de boyutları değişmiş, pazarlama balış açısını daha iyi ve daha doğru kavrayıp özümsemek tüm işletme çalışanları için adeta bir zorunluluk haline gelmiiştir.

Bu ihtiyacı karşılamak üzere, Enstitü olarak Pazarlama Yönetimi alt uzmanlık dalı MBA İşletme Yüksek Lisans programın hazırladık.

Tezsiz Program, 10 ders ve Mezuniyet Projesinden oluşmaktadır. Tezli Program seçenler ise 7 ders ve 1 seminer dersi almak durumundadır. Aşağıda belirtilen derslerden beş tanesi zorunlu, dört tanesi alan zorunlu ve bir tanesi serbest seçmeli ders olarak alınacaktır. Belirtilen seçmeli dersler dışında dersler MBA havuzundan da alınabilir. Ayrıca, seçilen uzmanlık alanına, çalışılan veya hedeflenen sektöre, ilgi alanına göre belirlenecek bir konuda Mezuniyet Projesi veya Tez yapılacaktır. Programın üç/dört dönemde (öğrencilerin şartlarına ve çalışma koşullarına göre) tamamlanması mümkündür.

MBA Pazarlama Yönetimi Ders Planı
ISL501 Stratejik Yönetim ve Planlama
ISL502 Yönetimde Sayısal Analiz Teknikleri
ISL511 Yönetim ve Organizasyon
ISL540 Finansal Muhasebe
ISL542 Finansal Yönetim
Alan Zorunlu Ders
Alan Zorunlu Ders
Alan Zorunlu Ders
Alan Zorunlu Ders
ISL598 Mezuniyet Projesi
ISL599 Tez

Uluslar Arası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

Rekabet koşullarının giderek ağırlaştığı günümüz iş dünyasında, maliyet optimizasyonunun yanı sıra, üretim ve tedarik zinciri sistemlerine bütünsel olarak bakabilmek başarı için olmazsa olmaz faktörler arasına girmiştir. İşletmelerde lojistik faaliyetleri içselleştirmiş iyi bir uluslararası ticaret ve lojistik yönetimi rekabet gücüne, maliyetlere, talep değişimin ve müşteri menuniyete etkisi yadsınamaz boyutlardadır. Bu çerçevede, Enstitü olarak yetkin mezunlar yetiştirmeye odaklı yapımız kapsamında Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi alt uzmanlık dalını içeren MBA İşletme Yüksek Lisans programını tasarladık.

Tezsiz Program, 10 ders ve Mezuniyet Projesinden oluşmaktadır. Tezli Program seçenler ise 7 ders ve 1 seminer dersi almak durumundadır. Aşağıda belirtilen derslerden beş tanesi zorunlu, dört tanesi alan zorunlu ve bir tanesi serbest seçmeli ders olarak alınacaktır. Belirtilen seçmeli dersler dışında dersler MBA havuzundan da alınabilir. Ayrıca, seçilen uzmanlık alanına, çalışılan veya hedeflenen sektöre, ilgi alanına göre belirlenecek bir konuda Mezuniyet Projesi veya Tez yapılacaktır. Programın üç/dört dönemde (öğrencilerin şartlarına ve çalışma koşullarına göre) tamamlanması mümkündür.

MBA Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Ders Planı
ISL501 Stratejik Yönetim ve Planlama
ISL502 Yönetimde Sayısal Analiz Teknikleri
ISL511 Yönetim ve Organizasyon
ISL540 Finansal Muhasebe
ISL542 Finansal Yönetim
Alan Zorunlu Ders
Alan Zorunlu Ders
Alan Zorunlu Ders
Alan Zorunlu Ders
ISL598 Mezuniyet Projesi
ISL599 Tez

Uluslar Arası İşletme ve Alt Uzmanlık Dalı

Küreselleşen günümüz iş dünyasında, uluslararası yönetim becerileri işletmeler için kritik başarı faktörü haline gelmiştir. Türkiye’deki yabancı yatırım yıllar itibariyle artmakta, aynı zamanda Türk firmaları da uluslararası rekabette önemliği aktörler haline gelmektedir. Küreselleşmenin gerektirdiği bilgi ve beceriyi sağlamak üzere, sektörel ihtiyaçları gözeterek yetkin mezunlar yetiştirmeye odaklı yapımız kapsamında, Enstitü olarak Uluslararası İşletme Yönetimi alt uzmanlık dalını içeren MBA İşletme Yüksek Lisans programını tasarladık. Program Dili İngilizcedir.

Tezsiz Program; 10 ders ve Mezuniyet Projesinden oluşmaktdır. Tezli program seçenler ise 7 ders ve 1 seminer dersi almak durumundadır. Aşağıda belirtilen derslerden yedisi zorunlu (Z) ve üçü seçmeli (S) olarak alınacaktır. Belirtilen seçmeli dersler dışında dersler MBA havuzundan da alınabilir. Ayrıca, seçilen uzmanlık alanına, çalışılan veya hedeflenen sektöre, ilgi alanına göre belirlenecek bir konuda Mezuniyet Projesi veya Tez yapılacaktır. Programın üç/dört dönemde (öğrencilerin şartlarına ve çalışma koşullarına göre) tamamlanması mümkündür.

MBA (Uluslararası İşletme Yönetimi) Ders Planı
ISL511 Yönetim ve Organizasyon (Z)
ISL502 Yönetimde Sayısal Analiz Teknikleri (Z)
ISL581 Ekonomi (Z)
ISL501 Stratejik Yönetim ve Planlama (Z)
ISL545 Uluslararası Finans (Z)
ISL565 Uluslararası Pazarlama (Z)
ISL581 Uluslararası Ticaret (Z)
ISL542 Finansal Yönetim (S)
ISL531 İnsan Kaynakları Yönetimi (S)
ISL562 Bütünleşik Pazarlama İletişimi (S)
ISL598 Mezuniyet Projesi
ISL599 Tez

Yönetim ve Organizasyon

Küreselleşen günümüz iş dünyasında, uluslararası yönetim becerileri işletmeler için kritik başarı faktörü haline gelmiştir. Türkiye’deki yabancı yatırım yıllar itibariyle artmakta, aynı zamanda Türk firmaları da uluslararası rekabette önemlği aktörler haline gelmektedir. Küreselleşmenin gerektirdiği bilgi ve beceriyi sağlamak üzere, sektörel ihtiyaçları gözeterek yetkin mezunlar yetiştirmeye odaklı yapımız kapsamında, Enstitü olarak Yönetim ve Organizasyon alt uzmanlık dalını içeren MA İşletme Yüksek Lisans programını tasarladık.

Sadece tezli program olarak sunduğumuz Yönetim ve Organizasyon alt uzmanlık dalında, 7 ders ve 1 seminer dersi alınmaktadır. Aşağıda belirtilen derslerden iki tanesi zorunlu, dört tanesi alan zorunlu , bir tanesi serbest seçmeli ders, seminer ve tez olarak alınacaktır. Belirtilen seçmeli dersler dışında dersler MBA havuzundan da alınabilir. Ayrıca, seçilen uzmanlık alanına, çalışılan veya hedeflenen sektöre, ilgi alanına göre belirlenecek bir konuda  Tez hazırlanacaktır. Programın dört/altı dönemde (öğrencilerin şartlarına ve çalışma koşullarına göre) tamamlanması mümkündür.

 

MA Yönetim ve Organizasyon Ders Planı
ISL511 Yönetim ve Organizasyon
ISL595 Araştırma Yöntemleri
Alan Zorunlu Ders
Alan Zorunlu Ders
Alan Zorunlu Ders
Alan Zorunlu Ders
Seminer
ISL 599 Tez

Uluslar Arası Ticaret Hukuku

Eğitsel Amaçlar

 • Hukuk kültürünü benimsemiş, güçlü bir adalet duygusuna ve etik değerlere sahip, insan haklarını temel alan, toplumsal sorumluluklarının bilincinde bireyler yetiştirmek.
 • Ulusal ve uluslararası değişikliklere açık, yenilikleri yakından takip eden, ulusal hukuku uluslararası hukukla harmanlama yeteneğine sahip hukukçular yetiştirmek.
 • Türk Hukuk sisteminin yapısını özümsemiş, hem ulusal hem uluslararası hukuk mevzuatına hâkim, sorun çözme yeteneğine sahip, uygulama becerisiyle akademik vizyonu bağdaştıran, kamu ve özel sektörde görev alabilecek nitelikte donanımlı hukukçular yetiştirmek.
 • Öğrenci odaklı bir hukuk eğitimini amaç alarak uygulamaya yönelik eğitim vermek. Bu çerçevede yargı organlarıyla işbirliği halinde, uygulamalı çalışma ve farazi mahkeme çalışmalarına ağırlık vermek.
 • Hukuk bilgisi güçlü, hukuk biliminin gelişimine katkıda bulunan akademisyenler yetiştirmek.
 • En az bir yabancı dili ve bilişim teknolojilerini etkili şekilde kullanarak dünyanın her yerindeki meslektaşlarıyla iletişim kurma yeteneğine sahip hukukçular yetiştirmek.

Program Çıktıları

Uluslararası Ticaret Hukuku Yüksek Lisans Programı Mezunu,

• Öğrenciler, Uluslararası Ticaret Hukuku’nun çeşitli disiplinlerine ilişkin kavram ve kurumlar ile bu kavram ve kurumlar arasındaki ilişkileri kavrar.

• Öğrenciler, Uluslararası Ticaret Hukuku’nun her dalına ilişkin ulusal, uluslararası ve uluslarüstü düzenlemelerden, yargı organlarının kararlarından, tahkim uygulamalarından ve ilgili bilimsel değerlendirmelerden haberdardır.

• Öğrenciler, Uluslararası Ticaret Hukuku’nun uygulamasında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

• Öğrenciler, mevzuat metinleri, yargı ve tahkim kararları ve bilimsel kaynaklardan hareketle, hukuk uygulamasında karşılaşılan sorunları tanır ve çözüm üretir.

• Öğrenciler, mevzuat metinlerini, yargı ve tahkim kararlarını, bilimsel kaynakları hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle inceler, yorumlar, mesleki ve bilimsel amaçlarla kullanır.

• Öğrenciler, özeleştiri yeteneği geliştirerek yaşam boyu öğrenmeye açık olur.

• Öğrenciler, Uluslararası Ticaret Hukuku alanındaki tüm gelişmeleri, gerek teori, gerekse uygulama düzeyinde takip eder ve değerlendirir.

• Öğrenciler, Uluslararası Ticaret Hukuku’yla ilgili konularda kişi ve kurumlarla karşılıklı bilgi alışverişinde bulunarak konuyla ilgili düşüncelerini ve çözüm önerilerini sunma yeteneğine sahip olur.

• Öğrenciler, iyi bir hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlüğe, adalet duygusuna ve ahlaki değerlere sahiptir.

Program, tezli ve tezsiz iki ayrı bölümden oluşmaktadır.

Tezli bölüm; 7 ders, 1 seminer, 1 yüksek lisans tezi olmak üzere toplam dört yarıyıldan oluşmaktadır.  Ders yükümlülüklerinin tamamlanabilmesi için 2 zorunlu, 5 seçmeli dersten ve Seminer’den başarılı olunması ayrıca, tez çalışmasının da başarıyla tamamlanması gerekir.

 Tezli Program T U AKTS
HUK 561 Uluslararası Ticari Sözleşmeler 3 0 5
Seçmeli Ders 3 0 5
Seçmeli Ders 3 0 5
Seçmeli Ders 3 0 5
HUK 562 Uluslararası Ticari Tahkim 3 0 5
HUK 697 Seminer 3 0 5
Seçmeli Ders 3 0 5
Seçmeli Ders 3 0 5
HUK 699 Yüksek Lisans Tezi 0 0 80

Tezsiz bölüm ise; 10 ders ve 1 proje olmak üzere toplam dört yarıyıldan oluşmaktadır.  Ders yükümlülüklerinin tamamlanabilmesi için 2 zorunlu, 8 seçmeli dersten başarılı olunması, ayrıca proje çalışmasının da başarıyla tamamlanması gerekir.”

 

 Tezsiz Program T U AKTS
HUK 561 Uluslararası Ticari Sözleşmeler 3 0 5
Seçmeli Ders 3 0 5
Seçmeli Ders 3 0 5
Seçmeli Ders 3 0 5
HUK 562 Uluslararası Ticari Tahkim 3 0 5
Seçmeli Ders 3 0 5
Seçmeli Ders 3 0 5
Seçmeli Ders 3 0 5
Seçmeli Ders  3  0  5
Seçmeli Ders  3  0  5
Seçmeli Ders 3  0   5
HUK 598 Mezuniyet Projesi 0 0 40
Seçmeli Ders Listesi
T U AKTS
HUK 502 Uluslararası Mali Hukuk 3 0 5
HUK 521 Türk Özel Hukukunda Güncel Gelişmeler I 3 0 5
HUK 522 Türk Özel Hukukunda Güncel Gelişmeler II 3 0 5
HUK 523 Uluslararası Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku 3 0 5
HUK 525 Bilgi Teknolojileri Hukukunda Yeni Gelişmeler 3 0 5
HUK 551 Şirket Birleşme ve Devralmaları 3 0 5
HUK 552 Sermaye Piyasası Hukuku 3 0 5
HUK 553 Enerji Hukuku 3 0 5
HUK 563 Yeknesak Hukuk (Hukukun Birleştirilmesi) 3 0 5
HUK 564 Uluslararası İnşaat Hukuku 3 0 5
HUK 571 Dünya Ticaret Örgütü Hukuku 3 0 5
HUK 572 Rekabet Hukuku 3 0 5
HUK 652 Lojistik ve Taşıma Hukuku 3 0 5
HUK 660 Lex Mercatoria 3 0 5
HUK 670 Milletlerarası Özel Hukuk Uygulama Çalışmaları 3 0 5
HUK 682 ILO Normları Işığında Toplu Pazarlık Hukuku 3 0 5

Sanat ve Tasarım

Eğitsel Amaçlar

Programımız aşağıdaki yetkinliklere sahip mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır :

 • Yaşadığı toplumun tarihinin ve kültürel değerlerinin farkında olan ve bu kültürel zenginlikleri evrensel değerler ışığında sanatsal üretime dönüştürebilen sanatçılar yetiştirmek.
 • Çağdaş ve özgür düşünebilen, yeniliğe açık, sorgulayan, sürekli kendine ve alanındaki gelişmelere katkı sağlayabilecek, teknik alt yapıya sahip tasarımcılar yetiştirmek.
 • Sergi, fuar, bienal, çalıştay gibi çok disiplinli ortamlarda, çağdaş, modern, yaratıcı ve özgün çalışmalarıyla ülkemizi tüm dünyada temsil edebilecek sanatçılar yetiştirmek.
 • Sanatsal düşünceyi ve yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen, özgür düşünen, tartışıp sorgulayan, ulusal ve uluslararası ilişkileri yönetebilen sanatçılar yetiştirmek.
 • Alanının etik değerleri ve tutumlarına sahip bireyler yetiştirmek.
 • Üniversitelerde araştırma yapabilecek, temel sanat problem alanlarını kavrayıp tasarlayacak, yürütecek ve sonuçlarını yorumlayabilecek akademisyenler yetiştirmek.

Programın Çıktıları

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı mezunu :

 • Sanat ve tasarım alanında temel teorik ve pratik bilgilere sahiptir.
 • Kendi alanının dışında diğer disiplinlerle ve disiplinler arası çalışır.
 • Yaşadığı toplumun kültürel ve tarihsel gelişimiyle ilgili bilgilere sahiptir.
 • Sanat ve tasarım alanında etik ve ahlaki gerekliliklerin farkındadır.
 • Yaşam boyu öğrenme ve araştırmaya açıktır.
 • Güncel sanatsal değişimleri takip edip analiz eder.
 • Sanatsal üretimini evrensel sanat ve tasarım ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirir.
 • Alanı ile ilgili araştırmalara katkıda bulur ve akademik yayınlar yapar.
 • Tasarım alanının teknolojik gelişimini inceler ve yeni teknolojileri kullanır.

Sanat ve Tasarım (Tezli) Yüksek Lisans Öğretim Programı

T U AKTS
ST 501 Sanat Tasarım Kuramları 2 0 5
ST 502 Çağdaş Sanat Yorumları 2 0 5
Alan Zorunlu Ders 3 2 5
Alan Zorunlu Ders 3 2 5
Alan Zorunlu Ders 3 2 5
Seçmeli Ders 2 0 5
Seçmeli Ders 2 0 5
ST 597 Seminer 2 0 5
ST 599 Yüksek Lisans Tezi 0 0 80

Serbest Seçmeli Dersler

Aşağıda belirtilen derslerden ikisi danışman onayıyla alınabilir. Diğer alt uzmanlık alanlarına ait alan zorunlu derslerden bu serbest seçmeli olarak ders alınabilir.

T U AKTS
ST 514 Kamusal Alanda Sanat 3 0 5
ST 515 Plastik Sanatlarda Yapıt Çözümlemesi 3 0 5
ST 516 Çağdaş Sanat Eleştirisi 3 0 5
ST 534 16.yy. Osmanlı kumaşları 3 0 5
ST 535 Moda Marka Stil İlişkisi 3 0 5
ST 554 Tasarım Tarihi 3 0 5
ST 555 Semiotik 3 0 5
ST 556 Sanat Yönetmenliği 3 0 5
ST 574 Kültür, Teknoloji ve KuyumculuK 3 0 5
ST 575 Sanat Tasarım ve Beden 3 0 5
ST 611 Elektronik Çağda Sanat 3 0 5
ST 612 Yeni Medya Sanatı 3 0 5

Siyaset ve Uluslar Arası İlişkiler

EĞİTSEL AMAÇLAR

Programımız aşağıdaki yetkinliklere sahip lider kişilikli mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır

 

 • Politikalar, siyasi düşünceler, siyasi davranışlar, siyasi süreçler ve siyasi kurumlara dair kapsamlı bir bilgi birikimini karşılaştırmalı ve eleştirel bir çerçevede sunma yetisi.
 • Ulusal ve küresel ölçekte kamu kurum ve kuruluşlarında, sivil toplum ve iş kuruluşlarında yetkin ve sorumlu bir şekilde çalışabilme ve çalışma süreçlerini etkin bir şekilde yönlendirebilme becerisi.
 • Hızla değişen küresel atmosferde bu değişime uyum sağlama kabiliyeti ve başarıyla çalışabilme yeteneği.
 • Kültürel farklılık ve çeşitliliğe yönelik saygı ve bir arada yaşama bilinci.
 • Toplumsal sorumluluğunun farkında ve aktif yurttaşlık sorumluluğu.
 • Akademik araştırmalar için gerekli bilimsel yaklaşım ve etik.
 • Sürekli kişisel gelişim için yaşam boyu öğrenme sürecinin önemini takdir etme ve kendini iyileştirme becerisi.

PROGRAM ÇIKTILARI

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı Mezunu,

 • Öğrenciler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki yetkinliklerinin yanı sıra, bu disiplinlerle yakından ilişkili olan hukuk, iktisat, sosyoloji, tarih, Avrupa çalışmaları ve kültürel çalışmalar alanları ilişkili temel kavramları ve kuramları kavrar.
 • Öğrenciler, karşılaştırmalı siyaset, siyaset teorisi, siyasal tarih, siyasal kurumlar, uluslararası ilişkiler, uluslararası örgütler, diplomasi, Avrupa çalışmaları ve Türk siyasal hayatı gibi uluslararası ilişkilerin çalışma alanlarındaki teori, kavram ve olguları tanımlayabilir ve ayırt edebilir.
 • Öğrenciler, siyaset kuramlarını kullanarak güncel yerel, bölgesel ve küresel olayları ve ilişkileri anlayabilir, analiz edebilir ve yorumlayabilir.
 • Öğrenciler, araştırma soruları oluşturabilir, bu soruları niceliksel ve niteliksel yöntemler kullanarak analiz edebilir ve analizlerden doğru çıkarımlar yapabilir.
 • Öğrencilerin, analitik ve eleştirel düşünme yeteneği gelişmiştir.
 • Öğrenciler, karmaşık, hızla değişen küresel, siyasi ve sosyal çevredeki koşullara uyum sağlamanın ve değişimi idare etmenin önemini kavrar.
 • Öğrenciler, özellikle etnik, siyasi, dini azınlıklar, engellilik, yaş, toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği meseleleri olmak üzere tüm insan hakları, toplumsal eşitsizlikler, toplumsal adalet ve her türlü ayrımcılığa karşı analitik özdüşünümsel kavrayış geliştirir.
 • Öğrenciler, yurttaşlığın demokratik değerleri ile uyuşan yüksek düzeyde bir farkındalık gösterir.
 • Öğrenciler, toplumsal, siyasal ve profesyonel hayatta yüksek etik standartlara sahiptir.
 • Öğrenciler, çok kültürlü, çok etnikli ve çok dinli/inançlı (inançsızlık da dahil olmak üzere) çalışma ortamlarında çalışmayı sağlayacak kozmopolit değerleri benimsemiştir.

Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programının tezli programı kapsamında 7 ders, 1 Seminer dersinin alınması ve Yüksek Lisans Tezinin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencileri, ilgi alanlarına göre belirleyebilecekleri 7 ders alacaklardır.

T U AKTS
Seçmeli Ders 3 0 5
Seçmeli Ders 3 0 5
Seçmeli Ders 3 0 5
Seçmeli Ders 3 0 5
Seçmeli Ders 3 0 5
Seçmeli Ders 3 0 5
Seçmeli Ders 3 0 5
SUI 597 Seminer 3 0 5
SUI 599 Yüksek Lisans Tezi 0 0 80
Fen Bilimleri Enstitüsü

Eğitsel Amaçlar

Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programının amacı aşağıda belirtilen yetkinliklere sahip bilişim teknolojileri uzmanları yetiştirmektir:

1)      Bilgisayar mühendisliği ve bilgisayar bilimleri kültürünü özümsemiş olma.

2)      Çalışma alanlarının her dalında, başarılı bir kariyer için gerekli bilişim teknolojileri temeline sahip olma.

3)      Çalışma alanlarında bilişim teknolojileri uygulamalarını etkin bir şekilde kullanarak iş hayatlarında verimliliği artırma yetkinliğine sahip olma.

4)      Bilişim uygulamalarının bireysel ve kurumsal etkileri hakkında farkındalığa sahip olma.

5)      Kişisel ve mesleki gelişimi içselleştirmiş olma.

Program Çıktıları

Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programının mezun profilini gösteren program öğrenme çıktıları aşağıdadır.

1)      Bilgisayar bilimleri ve mühendisliği alt yapısına sahip olma.

2)      Bilgisayar bilimleri ve mühendislik uygulamaları için gerekli olan araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi.

3)      Bilgisayar programı geliştirme ve temel yazılım mühendisliği bilgi ve yetkinliklerine sahip olma.

4)      Veri yapılarını anlama ve algoritma geliştirme temel bilgisi.

5)      İşletim sistemlerinin içyapısını anlama ve sistem programları geliştirme temel bilgisi.

6)      Bilgisayar organizasyonu, tasarımı ve mimarileri temel bilgisi.

7)      Bilgisayar ağları ve ağ güvenliği temel bilgisi.

8)      Veri madenciliği, veri analizi, makine öğrenmesi ve yapay zekâ konuları temel bilgisi.

9)      İş ortamındaki bilişim teknolojileri ihtiyaçlarını saptama, tanımlama ve çözme becerisi.

10)  Bilişim teknolojileri yetkinliklerini mesleki sorumluluklar ve etik kuralları çerçevesinde kullanımı

Ders İçerikleri

BT 501 Bilgisayar Becerileri Çalıştayı (3-0)5
Bilgi işleme giriş; bilgisayar donanımı ve yazılımı; bilgisayar uygulamaları.
BT 502 Programlama Çalıştayı (3-0)5
Nesne-yönelimli programlama; küçük ve orta boy program geliştirme ve programlama projeleri.
BT 503 Java ile Uygulama Geliştirme (3-0)5
Nesne-yönelimli programlama ile küçük ve orta boy uygulama geliştirme ve programlama projeleri
BT 510 Veri Yapıları ve Algoritmalar (3-0)5
Algoritma analizi; diziler, yığınlar ve kuyruklar; listeler, ağaçlar, sıralama, arama; karmaşıklık.
BT 520 İnternet ve Web Programlama (3-0)5
HTML’ye giriş, Javascript denetim yapıları, işlevler, diziler, nesneler, dinamik HTML, CSS, nesne modeli, filtreler.
BT 530 Bilgisayar Organizasyonu (3-0)5
Temel bilgisayar yapısı; komut kümeleri ve gerçeklenmeleri; adresleme teknikleri; aritmetik birim; denetleyiciler; bellek birimi; giriş/çıkış yapıları.
BT 540 İşletim Sistemleri (3-0)5
İşletim sistemlerinin sınıflandırması ve yapısı; depolama ortamı, bellek yönetimi, dinamik depolama stratejileri; çizelgeleme algoritmaları; giriş/çıkış ve kesme yapıları; koruma ve güvenlik; kuyruk ve ağ denetim modelleri.
BT 541 Sistem Programlama (3-0)5
Windows ortamı ve araçları; Unix ortamı ve araçları; C programlama; Unix uygulamaları.
BT 542 Veritabanı Sistemleri (3-0)5
VeriTabanı sistemlerine giriş; nesne-bağıntı modelle; bağıntısal model; veri tanımlama ve sorgulama dilleri; normal formlar ve veritabanı tasarımı; veritabanı projesi.
BT 550 Bilgisayar Ağları (3-0)5
Bilgisayar ağlarına genel bakış; ağ mimarisi ve ISO modeli; ağ topolojisi, bağlanırlık analizi, gecikme analizi; fiziksel düzey, iletim ve çoklama; veri bağlantı düzeyi ve bağlantı protokolleri; ağ düzeyi; iletim ve oturum düzeyi, sunum düzeyi ve uygulama düzeyi.
BT 551 Bilgisayar ve Ağ Güvenliği (3-0)5
Kriptolama ilkeleri ve pratiği; ağ güvenliği ve güvenli yazılım; atak türleri ve önleme yöntemleri; bilgi güvenliği politikaları.
BT 552 Bilgisayar Ağları Uygulamaları (3-0)5
Ağ teknoloji ve sistemleri, ağlar arası bağlantıların oluşturulması, Internet uygulamaları (e-posta, dosya aktarımı, web, Internet telefonu ve SIP), istemci/sunucu etkileşimi, servis kalitesi kavramı ve gerçeklenmesi, ağ tasarımı ve gerçeklenmesi, ağ yönetimi ve işletimi.
BT 560 Yazılım Mühendisliği (3-0)5
Yazılım yaşam döngüsü; nesne yönelimli yazılım mühendisliği; UML; isterler belirleme ve analizi; yazılım tasarımı; gerçekleme ve test etme; yazılım proje yönetimi; yazılım geliştirme projesi.
BT 570 Nicel Yöntemler (3-0)5
Nicel, nitel, deneysel ve anket araştırması metodolojilerine genel giriş. Tanımlayıcı istatistikler ve bunların kullanımı ve yorumlanması. İstatistiksel çıkarsama ve seçilmiş hipotez testleri (farklı veya ilişkili grupların ortalamaları, ANOVA, ilgileşim [korelasyon], Ki-Kare testleri, vs.). Genel doğrusal regresyon modelleri. Seçilmiş doğrusal olmayan regresyon modelleri. Faktör analizi ve zaman serisi tahminlemesine kısa giriş. İlişkili elektronik tablo istatistiksel analiz yazılımı kullanma uygulamaları.
BT 571 Sistem Benzetimi Modellemesi (3-0)5
Benzetim modellerine giriş, girdi veri modellemesi, model doğrulama ve geçerlemesi, çıktı veri analizi, benzetim kullanarak sistemlerin karşılaştırılması, benzetimli optimizasyon, Arena programı kullanarak benzetim modellemesi.
BT 572 Karar Analiz Modelleri (3-0)5
Karar teorisi, risk ve belirsizlik, bilginin değeri, tercih ölçümleri, seçeneklerin önceliklendirilmesi, çok hedefli süreçler ve hiyerarşik kararlar, çok kriterli karar verme, yarar teorisi, analitik hiyerarşi süreci ve analitik ağ süreci yöntemleri, çeşitli vaka çalışmaları.
BT 573 Kalite Güvencesi (3-0)5
Kalite güvence sürecinin tasarım, planlama ve ürün aşamalarına giriş. İstatistiksel süreç kontrolü, belirtim (teknik özellik) ve dayanıklılık (tolerans), kontrol çizitleri, süreç yeterliliği çalışmaları, onama örneklemesi, kalite kararlarının maliyete etkisi, stratejik toplam kalite yönetimi, altı sigma, kalite geliştirme programları ve yöntemleri. İlişkili elektronik tablo ve istatistiksel analiz yazılımı kullanma uygulamaları.
BT 574 Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi (3-0)5
Mühendislik yönetimi kavramları, nitel ve sayısal yönetim süreçleri, teknik ve bilimsel organizasyonların yönetimi, sistem teorisi, yönetim ve sistem kavramı, stratejik planlama ve yönetim sistemleri, sistem analizi, proje yönetimi, maliyet yönetimi, örgütsel tasarım, sistemlerin kontrolü ve değerlendirilmesi, teknik konular üzerinde çalışanların yönetilmesi, liderlik, vaka çalışmaları ve güncel yönetimsel konular.
BT 575 Üretim Bilgi Sistemleri (3-0)5
Tahminleme, yığışık planlama, rassal olmayan envanter ve parti-büyüklüğü modelleri, çizelgeleme, kapasite planlama, tam zamanında üretim, kanban sistemleri, grup teknolojisi ve hücresel imalat.
BT 576 Mühendislik Ekonomisi ve Finans Mühendisliğine Giriş (3-0)5
Mühendislik karar alma sürecinin ekonomik ve finansal yönleri; paranın zaman değeri, faiz kuramı, temel faiz formülleri; yıllık, şimdiki ve gelecekteki değer analizi; getiri iç ve dış oranları; aşınma payı ve vergiler; birden fazla yatırım/proje alternatifleri; sabit getirili menkul kıymetler; riskten kaçınma ve belirsiz getirili yatırımlar; tahviller, vadeli döviz işlemleri ve opsiyonlar; faiz oranlarının vade yapısı; ortalama-varyans portföy kuramı, Sermaye Varlıkları Fiyatlandırma Modeli (CAPM); faktör modelleri; varlık dinamikleri modelleri; faiz oranı türev enstrümanları; optimal portföy büyümesi.
BT 580 Web Uygulamaları (3-0)5
Internet ve uygulamalarına giriş, HTML ve FrontPage giriş; web hizmet vericileri (IIS, Apache), orta düzey HTML, Javascript, PHP, MySQL; dönem projeleri.
BT 581 Bilişim Sistemleri Analizi ve Tasarımı (3-0)5
Nesneye yönelik analiz ve tasarım; UML’ye genel bakış; analiz ve tasarımda kullanılan UML diyagramları; dönem projesi.
BT 582 Veri Ambarlama ve Madenciliği (3-0)5
Çok boyutlu veri analizi, veri görselleştirme teknikleri, özel ve çoklu ortam veritabanlarında madencilik, ardışık örüntü madenciliği; veritabanlarında benzerlik arama, metin madenciliği, web madenciliği; veri küplerinin hesaplanması, OLAP ile veri dizinlenmesi ve OLAP sorgulama işlemi.
BT 583 İnsan Bilgisayar Etkileşimi (3-0)5
İnsan makine etkileşiminin ilkeleri; pencere sistemleri ve diyalog denetimi; etkileşimli sistemler için diyalog tasarımı; psikolojik, fizyolojik, linguistik ve algılama etmenleri; değişik etkileşim yöntemlerinin avantaj ve dezavantajları; tasarım metodolojisi.
BT 584 Yapay Zeka (3-0)5
Bilginin gösterimi; arama ve sezgisel programlama; mantık ve mantıksal programlama; yapay zekanın uygulama alanları: problem çözme, oyunlar, uzman sistemler, planlama, öğrenme, görme, doğal dil anlama.
BT 585 Çokluortam Teknikleri ve Uygulamaları (3-0)5
Çokluortam ilkeleri ve teknolojileri; çokulortam uygulamaları; çokluortam donanımı ve yazılımı; çokluortam verisi, grafik veri, ses ve müzik, görüntü ve video etkin olarak gösterimi, işlenmesi ve erişimi.
BT 586 Bilgi Toplumunda Girişimcilik (3-0)5
Girişimciliğe giriş; pazar ve ihtiyaçlar; ekonomik temeller; risk; bilişim toplumunda fırsatlar; sermaye riski ve yatırım seçenekleri; iş planı hazırlama; kendi işini kurma.
BT 587 Elektronik Ticaret (3-0)5
Elektronik ticarete giriş; elektronik ticaret teknolojileri: istemci ve hizmet sunucu tarafı web programlama; veritabanı teknolojileri; internet güvenliği; ödeme sistemleri; elektronik hizmetler; web reklamcılığı ve web yayıncılığı; elektronik ticaret hizmeti kurma.
BT 591 Bilişim Teknolojisinde Özel Konular I (3-0)5
Bilişim teknolojileri alanındaki güncel teknolojik ya da kuramsal gelişmeler arasından seçilmiş özel konuların çalışılması.
BT 592 Bilişim Teknolojisinde Özel Konular II (3-0)5
Bilişim teknolojileri alanındaki güncel teknolojik ya da kuramsal gelişmeler arasından seçilmiş özel konuların çalışılması.
BT 597 Seminer (2-0)5
Bilişim teknolojileri konusunda seminer verilmesi.
BT 598 Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Projesi  (0-0)40
Bilişim teknolojileri konusunda bir öğretim üyesinin gözetiminde yüksek lisans projesi yapılması ve bir proje dokümanı hazırlanması.
BT 599 Yüksek Lisans Tezi (3-0)80
Bilişim teknolojileri konusunda bir öğretim üyesinin gözetiminde yüksek lisans projesi yapılması ve proje belgesinin hazırlanarak sunulması.

Eğitsel Amaçlar

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans programının amacı aşağıda belirtilen yetkinliklere sahip elektrik ve bilgisayar yüksek mühendisleri yetiştirmektir.

 • Elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisliği alanlarında ileri düzey teknik donanım, kuramsal bilgi ve uygulama becerileri
 • İleri düzey bilimsel araştırmalar yapabilme ve yayınlayabilme becerileri
 • Etkin iletişim becerisi, çok yönlü yaklaşım, mesleki ve akademik ahlak ve sosyal sorumluluk bilinci
 • Bağımsız çalışabilme, disiplin içi ve disiplinler arası çalışabilme ve işbirliği becerileri
 • Bilimsel metodu benimseme, yenilikleri izleyebilme ve katkıda bulunabilme, kendini sürekli geliştirme ve yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseme

Program Çıktıları

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programının mezun profilini gösteren program öğrenme çıktıları aşağıdadır.

1) Elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisliği bilgilerini araştırmalarda uygulayabilme becerileri
2) Alanı ile ilgili bilime ve teknolojiye katkıda bulunabilme ve yayınlama becerisi
3) Yeni araştırma deneyleri tasarlayıp yapabilme ve bunların sonuçlarını inceleyebilme ve yorumlayabilme becerisi
4) Çok disiplinli ve disiplinler arası araştırmalarda yapabilme becerisi
5) Yeni yöntemler geliştirebilme ve mühendislik problemlerini çözebilme becerileri
6) Mühendisliğin etkisini küresel, ekonomik, çevresel bağlamda anlayabilme becerisi
7) Mühendislik alanının ileri düzey yöntemlerini ve günümüz araçlarını araştırmalarda etkin olarak kullanabilme becerisi

Ders İçerikleri

EBM 501 Olasılık Kuramı ve Uygulamaları (3-0)5
Olasılık ve istatistiğin tarihi; olasılığın aksiyom tanımları; olasılık uzayları; kombinatoryal analiz; rassal değişkenler ve yöneyler (vektörler); sürekli, ayrık ve bileşik dağılımlar; dağılım fonksiyonları, yoğunluk fonksiyonları, standart dağılımlar; ortalama, varyans ve daha yüksek dereceden momentler; bağımsızlık ve koşullu olasılık; ortak, sınırsal (marjinal) ve koşullu dağılımlar; kovaryans ve korelasyon; örnekleme dağılımları; beklentiler ve Merkezi Limit Kuramı; moment üreten fonksiyonlar ve karakteristik fonksiyonlar; rassal yürüyüşler ve Poisson süreçleri; ilişkili bilgisayarla analiz ve programlama becerileri ve görsel veri sunuş yöntemleri.
EBM 502 İstatistik Kuramı ve Uygulamaları (3-0)5
Betimsel istatistik kavramları; tek değişkenli analiz: örnekleme dağılımı, özeksel eğilim, saçınım; iki değişkenli ve çok değişkenli analizler: saçılıma çizimi, ilişiklik, ilinti (korelasyon), nedensellik; çıkarımsal istatistiğin kavramları, kuramı ve teknikleri; hipotez testi; iki örneklemin benzerliği ve karşılaştırılması; örneklem verilerine dağılım oturtma; doğrusal ve doğrusal olmayan regresyon, varyans analizi (ANOVA); çok değişkenli analiz ve faktör modelleri.
EBM 503 Optimizasyon Yöntemleri I (3-0)5
Optimizasyon problemi modelleme kavramları; matematiksel program formülasyonu; doğrusal programlama; Simpleks yöntemi; duyarlılık analizi; çiftelik (duality) ve çifteş Simpleks yöntemi; ulaşım, atama ve konaklama modelleri; ağ modelleri ve ağ Simpleks yöntemi; revize Simpleks yöntemi; sütun oluşturma; Dantzig-Wolfe ayrıştırması; tam sayılı programlama; dal-sınır yöntemi, örtük numaralandırma, kesen düzlem yöntemi,  dal-kesim yöntemi; ilişkili bilgisayar analiz ve programlama becerileri.
EBM 504 Optimizasyon Yöntemleri II (3-0)5
Klasik optimizasyon kuramı; sürekli fonksiyonlarla optimizasyon; tek değişkenli optimizasyon; olurlu küme dışbükeyliği, amaç fonksiyonu dışbükeyliği ve yarı-dışbükeyliği; kısıtlı ve kısıtsız çok değişkenli optimizasyon; Karush-Kuhn-Tucker optimallık şartları; varlık ve teklik teoremleri, küresel ve yerel optimallık; doğrusal olmayan programlama; karesel programlama; ayrışır programlama; doğrudan arama ve eğim yöntemleri; sezgisel yöntemler; doğadan esinlenilmiş algoritmalar; dinamik programlama ve Markov karar süreçleri; hedef programlaması ve çok-amaçlı optimizasyona giriş; ilişkili bilgisayar analiz ve programlama becerileri.
EBM 510 İleri Bilgisayar Mimarileri (3-0)5
Bilgisayar organizasyonu ve bilgisayar mimarileri; boruyolu işlemcileri; paralelizm ve komut düzeyinde paralelizm; bellek katmanlarının tasarımı; çoklu işlemciler; direk yürütme mimarileri; veri akış makineleri; yeniden yapılandırabilir sistemler; VLSI’nin bilgisayar mimarisi üzerindeki etkisi.
EBM 511 İleri Yazılım Mühendisliği (3-0)5
Süreç yaşam döngüsünün, proje planlamasının, isterler analizi ve yakalanmasının, takım programlamasının, yazılım tasarımının, birim ve bütünleştirme sınanmasının, yazılım sağlanmasının, sistem teslimatı ve bakımının, süreç ve ürün değerlendirme ve iyileştirmenin ve yazılım güvenilirliğinin kuramı ve uygulaması.
EBM 512 Yazılım Süreçleri (3-0)5
Bu ders yazılım geliştirme süreçlerinin, yazılım süreç standartlarının, yazılım mühendisliği standartlarının ve yazılım kalitesi standartlarının incelenmesi ve iyileştirilmesi; teknik ve yönetsel süreçsel; SEI Yetenek Olgunluk Modelleri, ISO SPICE Modeli, Takım Yazılım Süreci ve Kişisel Yazılım Süreci; süreç modellerin çeşitli durum ve senaryolara uygun hale getirilmesi.
EBM 513 İleri Algoritmalar (3-0)5
İleri algoritma tasarım ve analiz teknikleri; özetleme, çizgeleme, ağ tasarım ve uygulamaları, hesaplanabilirlik ve karmaşıklık, çizge problemleri ve özellikleri, eniyileme algoritmaları ve buluşsal programlama için tasarım yaklaşımları, makine öğrenmesi ve internet algoritmaları;  Randomizasyon, olasılıksal analiz, amortisel analiz, rekabetçi analiz ve rastgele yürüyüşler.
EBM 514 Programlama Dillerinin Sözdizimi ve Anlamsallığı (3-0)5
İşlevsel, mantıksal ve nesneye dayalı programlama paradigmaları; kuramsal temeller, sözdizimi, anlamsallık, türler, değişken kapsamı, veri soyutlama, denetim soyutlama, parametre gönderme, ifade değerlendirme yapıları; her bir paradigma için soyut makinelerin tanımı; yazımsal ve işlemsel anlamsallığa dayalı soyut yorumlama; hesaplama paradigmaları için derleyici tasarlama; çeşitli temsili dillerde program yazımı.
EBM 515 İleri Veritabanı Sistemleri (3-0)5
İleri veritabanı sistem tasarım prensipleri ve teknikleri; erişim yöntemleri; eşgüdüm ve koruma; sorgu işleme ve eniyileme; tranksaksiyon işleme; dağıtık veri tabanları; nesneye dayalı ve nesne-ilişkisel veritabanları; veri ambarlama; veri madenciliği; ağ ve kısmı yapılı veri ve arama motorları.
EBM 516 Veri Madenciliği (3-0)5
Veri madenciliği makine öğrenmesi, istatistik, örüntü tanıma, yapay zeka; veri hazırlama ve veri indirgeme; ilişki analizi; sınıflandırma; kümelemek; sayılasal öngörü; sıralı veride örüntü bulma; Bayes ağları; karar ağaçları; karar kuralları; metin madenciliği.
EBM 517 İleri Ağ Programlama (3-0)5
Bilgisayar ağlarına genel giriş; süreçlere giriş: çok görevli yürütüm, süreçler, çoklu iş parçacıkları, iş parçacıkları; iş parçacıkları arasında iletişim ve süreçler arasında iletişim, ağlar arasındaki iletişim; istemci-sunucu ağ programlaması: soketler, RMI, applet-servlet iletişimi; TLI ve RPC programlama; web programlama dilleri (CGI, Perl, Java); programlama projeleri.
EBM 518 Bilgisayar Ağları Analizi ve Tasarımı (3-0)5
Bilgisayar ağları analiz ve tasarımına giriş; ağ performansını ölçme, ağ trafik akışı modelleme; grafik en iyileme problemleri ve bununla alakalı grafik algoritmaları, ağlar için gecikme ve kayıp modelleri; kuyruk ağları; statik ve dinamik yöneltme algoritmaları; ağ güvenilirliği analiz ve tasarımı.
EBM 519 İleri İşletim Sistemleri (3-0)5
İşletim sistemi yapılandırma; çok-ipliklilik (multithreading); kilitlenmeler ve süreçler arası iletişim; paralel ve dağıtık işletim sistemleri; çok işlemcili sistemler için işletim sistemi tasarımı.
EBM 520 Paralel ve Dağıtılmış Hesaplamada İleri Konular (3-0)5
Paralel ve dağıtık hesaplama konularına genel bakış; paralel ve dağıtık hesaplama mimarileri; paralel ve dağıtık hesaplama konularındaki güncel gelişmeler; farklı disiplinlerdeki hesaplamalar için paralel yöntemler (biyobilişim, hesaplamalı fizik).
EBM 521 Hata Toleranslı Hesaplama (3-0)5
Hatalar ve hataların gösterimleri; hata modellemesi; mikroişlemci tabanlı sistemlerin sınanması ve sınanabilirlik için tasarlanması; yazılım ve donanım artıklık denetimi; hata toleranslı sistemlerin tasarım metodolojisi; yazılım sınama stratejileri; sistem değerlendirme: güvenilebilirlik, kullanılabilirlik ve sürdürülebilirlik analizi.
EBM 522 Bilgisayar Başarım Değerlendirmesi (3-0)5
Bilgisayar performansı ölçüm ve değerlendirmelerine giriş; bilgisayar performansını ölçmek için istatistiksel yöntemler; iş süreci modelleri; kuyruk kuramı; benzetim teknikleri; sistem analiz teknikleri; CPU (merkezi işlemi birimi) başarım kestirimi; programlanmış ölçüm teknikleri; bilgisayar sistemlerinin karşılaştırılması.
EBM 523 Kriptografi (3-0)5
Kriptografiye giriş; klasik kriptografi; simetrik ve asimetrik şifreleme; DES; AES; Diffie-Hellman anahtar değişimi; RSA; Rabin; ElGamal; sahte-rastgele bitler; kriptografik özet fonksiyonları; mesaj doğrulama kodları; dijital imza; doğrulama protokollerinin temelleri; gerçek hayatta doğrulama.
EBM 524 İleri Bilgisayar Grafiği (3-0)5
Makine öğrenmesinin önemli noktaları; sınıflandırma teknikleri; gözetimli ve gözetimsiz öğrenme; Grafik sistemlerine genel bakış; dijital görüntü üretmeye yönelik temel konular; görüntü elde etmekte kullanılan donanımlar; görüntü modelleme; örnekleme ve nicemleme; 3D model oluşturma; eğri, yüzey ve cisim modelleme teknikleri; imge oluşturma  teknikleri: ışın izleme, hacimsel imge oluşturma, yordamsal dokular, ışınım; Işık ve aydınlanma teknikleri; doku ve ortam eşlemeleri.
EBM 525 İleri Yapay Zeka (3-0)5
Yapay zeka konusunda genel problem çözme yöntemlerine bakış; arama yöntemleri; oyunlar ve buluşsal yöntemler; bilgi gösterimi; bulanık mantık; mantıksal akıl yürütme; belirsizlik ve olasılıklı akıl yürütme; akıllı sistemlerin tasarım ve gerçeklemesinde kullanılan programlama dilleri.
EBM 526 Örüntü Tanıma (3-0)5
Bayes karar verme kuramı, maksimum olabilirlik ve Bayes kestirim; parametrik ve parametrik olmayan yöntemler; gözetimli öğrenme ve kümeleme işlemleri; sınıflandırma için doğrusal modeller; yapay sinir ağları; durum çalışması: görme.
EBM 527 Bilgisayarla Görme (3-0)5
Görüntü oluşturma; sınır belirleme; öznitelik çıkarma; görüntü bölütleme; bölge büyütme; doku; hareket; 2 boyutlu ve üç boyutlu görüntü gösterimi; görüntü tanıma: öğrenme ve eşleştirme.
EBM 528 Makine Öğrenmesi (3-0)5
Makine öğrenmesinin önemli noktaları; sınıflandırma teknikleri; gözetimli  ve gözetimsiz öğrenme; tümevarımsal öğrenme; karar ağaçları; örnek tabanlı öğrenme; açıklama tabanlı öğrenme; takviye tabanlı öğrenme; genetik algoritmalar; hipotez değerlendirme yöntemleri; çizgesel metotlar: saklı Markov modeli, Bayes ve Markov ağları.
EBM 529 İleri Doğal Dil İşleme (3-0)5
Dil modelleme; doğal dil işleme seviyeleri: morfolojik, yapısal ve anlamsal analizler; dönüşümlü dilbilgisi; eke dayalı dilbilgisi  ve 2 seviyeli gösterim ve işleme; sözdizimsel analiz ve sözdizimi; anlam ve yorumlama; çeviri ağları ve ATN sözdizimsel analizi; doğal dil işleme uygulamaları; akıllı arayüzler, makine ile çeviri, doğal dil anlama.
EBM 530 Rassal Süreçler (3-0)5
Ayrık ve sürekli olasılık ve rastgele değişkenler. Ortak dağılım ve yoğunluk işlevleri. Merkezi sınır savı. Durağan ve durağan olmayan rassal süreçler. Gauss, Poisson ve Markov süreçleri. Wiener ve Kalman süzgeçleri. Doğrusal en küçük ortalama karesel kestirim.
EBM 531 İleri Sayısal İşaret İşleme (3-0)5
İleri düzey doğrusal zamanla değişmeyen sistemler ve bunların kararlılık ve nedensellik analizi; ayrık zamanlı Fourier dönüşümü; ileri düzey LTI sistemlerin dönüşüm analizi; sonlu dürtü tepkisi (FIR) ve sonsuz dürtü tepkisi (IIR) sistemleri analizi; ileri düzey dijital filtre tasarım teknikleri; ayrık Fourier dönüşümü (DFT) ve hesaplaması; konuşma işleme ve görüntü işleme uygulamalarının incelenmesi.
EBM 532 Uyarlamalı İşaret İşleme (3-0)5
Ayrık-zamanlı stokastik süreçler genel bir bakış; Wiener filtre teorisi; doğrusal kestirim; LMS algoritması ve türevleri; frekans alanı uyarlanır filtreleme; HBS, QR-RLS algoritmaları ve bunların Kalman filtreleme ile bağlantısı, yinelemeli uyarlamalı filtreler, adaptasyon algoritmalar ve yakınsama özelliklerinin tartışılması ve analizi; hesaplama karmaşıklığı hususları; IIR uyarlanır filtreler; uyarlanır filtreleme uygulamaları.
EBM 533 Bilişim Kuramı ve Kodlama (3-0)5
Bilgi ölçüsü; entropi ve Shannon’un kodlama savı; gürültülü kodlama savı, bilgi kaynak modellemesi ve gürültüsüz kaynak kodlama, ayrık kanal modelleri ve  kanal sığası, kod çözme işlemi, optimum ve en büyük olabilirlikli kod çözme; kanal kodlama tekniği; hata düzeltme kodlaması: doğrusal blok kodlar, üreteç ve eşlik kontrol matrisleri, hata belirteci; Hamming kodları, çevrimsel kodlar, BCH kodları, katlamalı kodlar, kodlayıcı ve kod çözücü yapıları.
EBM 534 Kestirim Kuramı (3-0)5
Kestiriciler; kestiricilerin özellikleri; gerekirci parametrelerin kestirimi için yöntemler; en küçük değişinti kestirimi; en büyük olabilirlik ve momentler yöntemi; rastgele parametrelerin kestirimi; genel kayıp işlevlerinin küçültülmesi; en küçük ortalama karesel hata ve en büyük sonsal kestiriciler; en küçük kareler ve Kalman süzgeç yaklaşımı kullanarak sıralı ve özyineli kestirim; Monte-Carlo yöntemleri.
EBM 535 Yapay Sinir Ağları (3-0)5
Ussal bilime giriş; nöron modeli; temel sinir ağları mimarileri ve özellikleri; sinir ağları öğrenme çeşitleri; tek ve çok katmanlı algılayıcılar; statik ve dinamik ağ mimarileri; Hopfield modeli; radial basis fonksiyonu ağları; sinir ağları uygulamaları.
EBM 536 Bilgisayarla Ses İşleme (3-0)5
Ses modelleri ve gösterimi; ses sentezi; ses kodlama; ses iyileştirme; ses tanıma; dinamik zaman bükümü ve gizli Markov modelleri; ses işlemeye giriş; ses işleme için sinir ağları; insan makine iletişimi.
EBM 537 Görüntü İşleme (3-0)5
Görüntü edinimi ve gösterimimi; örnekleme ve niceleme; görüntülerin matematiksel modellemesi; görüntü iyileştirme; görüntü bölütleme; görüntü onarımı; görüntü sıkıştırma; öznitelik çıkarma; görüntü sınıflandırma metotları; görüntünün Fourier serisine açılımı; görüntünün harmoniklerden elde edilmesi; görüntünün Fourier dönüşümü; z-dönüşümü ve transfer fonksiyonu; evrişim, maskeleme ve dürtü yanıtı; iki boyutlu FIR and IIR süzgeçleri.
EBM 540 Sayısal İletişim (3-0)5
Band geçiren sinyal ve sistemlerin gösterilimleri; sinyal uzayı kavramı ve sinyal vektörlerinin yeniden elde edilmesi; ilişki ve uyumlu süzgeçli alıcı tasarımı; hata olasılığının hesabı; minimum enerjili sinyaller; dikdörtgen, ortogonal, biortogonal yapıda sinyal kümeleri; hata olasılığı için birleşim üst sınırı; kanal sığası teoremi; sinyal uzayında bant verimlilikli kodlama teknikleri: kodlamalı modülasyon, kafes kodlar, özellikleri, başarım analizleri; kanal denkleştirme; en iyi alıcı tasarımı.
EBM 541 Gezgin İletişim Sistemleri (3-0)5
Hücresel ağ yapısı, gezgin radyo yayılımı, yol kaybı, sönümlü kanalların özellikleri; gezgin radyo sistemleri için modülasyon ve denkleştirme teknikleri; kaynak kodlama teknikleri; çoklu erişim sistemleri; kod bölüşümlü çoklu erişim (CDMA) sistem tasarımı.
EBM 542 Telsiz İletişim (3-0)5
Telsiz iletişim sistemleri; hücresel iletişim kavramları; hücresel trafik hesapları; sayısal iletişimin gözden geçirilmesi; telsiz kanallarının modellenmesi; telsiz iletişim sistemleri için benzetim teknikleri; sönümlü kanallar üzerinden sayısal iletişim; sönümlü kanallar için çeşitleme teknikleri; dikgen frekans bölmeli çoğullama (OFDM); telsiz iletişiminde çoklu erişim teknikleri: CDMA, TDMA, FDMA.
EBM 543 İletişim Ağları (3-0)5
İletişim Ağ mimarileri; sakla ve ilet tipi ağlarda protokoller ve yol atama; uydu ve paket radyo ağları; yerel alan ağları; başarım analizine giriş; betimlemeler, modeller ve ağların tasarım ve işletimi için yaklaşımlar; optik iletim ve anahtarlama teknolojilerinin gerekirci, rastgele ve benzetim modelleri kullanılarak analizi; yüksek hız iletişim gerektiren uygulamalar.
EBM 544 Telsiz Ağlar (3-0)5
Kablosuz iletişim temelleri; anahtarlama teknikleri: devre anahtarlama, paket anahtarlama, birinci ve ikinci nesil telsiz ağlarının tasarımı ve işletimindeki temel teknikler; hücresel sistemler; ortam erişim teknikleri; bir gezgin oturumun ve gezgin çağrının denetlenmesi; gezgin ağlarda işaretleme; gezgin işletim teknikleri; ortak hava protokolleri (AMPS, IS-136, IS-95, GSM); telsiz veri ağları.
EBM 550 Doğrusal Sistem Kuramı (3-0)5
Matematik önbilgileri: doğrusal uzaylar, doğrusal dönüşümler, normlu doğrusal uzaylar, yakınsama; temel sistem kavramları, durum uzayı ve girdi-çıktı gösterimi; zamanda değişen ve zamanda değişmeyen doğrusal sistemler; denetlenebilirlik, gözlenebilirlik ve kararlılık tanımları; gerçeklenme, en küçük mertebeden gerçeklenme problemi ve yöntemleri; çıktı ve durum geri beslemesi ile özdeğer yerleştirmesi; gözlemci tasarımı.
EBM 551 Robotik (3-0)5
Robot kolları (Manipülatörler), gösterimler ve dönüşümler, Denavit-Hartenberg yöntemi, ileri kinematik, tersine kinematik, doğrusal ve döngüsel hızlar, statik kuvvetler, Jacobian matrisi, tekillikler; manipülatör dinamiği, ivmeler, sanal iş yaklaşımı ile yarı-statik inceleme; Newton-Euler ve Lagrange denklemleri ile ileri ve geri dinamik, gezinge planlama ve spline yöntemi; manipülatör denetimi, doğrusal ve doğrusal olmayan yöntemler, eklemlerin bağımsız denetimi, hesaplamalı buru yöntemi ile koordineli eklem denetimi; uyumluluk, uyumlu hareket denetimi, kuvvet denetimi.
EBM 552 Doğrusal Olmayan Denetim Sistemleri (3-0)5
Doğrusal olmayan geribeslemeli denetim sistemlerini incelemesi ve tasarımı; Lyapunov kararlılığı; girdi-çıktı kararlılığı; girdiden-duruma kararlılığı; edilgenlik kavramları; geribesleme ile doğrusallaştırma yöntemi; geribesleme ile edilgenleştirme; doğrusal olmayan denetimde yapıcı yöntemler.
EBM 553 Gürbüz Denetim Sistemleri (3-0)5
Temel bilgiler ve kavramlar; doğrusal geribeslemeli denetim sistemlerinde modelleme; belirsizlik ve gürbüzlük; gürbüz kararlılık, performans, kararlılaştırma, kararlılaştıran denetleyicilerin parametrizasyonu; döngü şekillendirme ilkeleri, model eşleme, kararlılık payı enyileştirmesi; H_sonsuz denetime giriş.
EBM 554 Uyarlanır Denetim Sistemleri (3-0)5
Lyapunov-tabanlı uyarlanır denetim yöntemleri; sistemlerde belirsizlikler ve belirsizliklerle başa çıkmanın yöntemleri; model-tabanlı ve model-tabanlı olmayan yöntemler; iyileştirilmiş performans için uyarlanır denetleyicilerde değişiklikler; model referanslı uyarlanır denetim; doğrudan ve dolaylı uyarlanır denetim yapıları; dış sistemler; yapay sinir ağları.
EBM 560 İleri Mikrodalga Devre Tasarımı (3-0)5
Mikrodalga frekanslarındaki doğrusal devrelerin analizi; mikrodalga devrelerin matris gösterimleri; genelleştirilmiş saçınım parametreleri; kayıpsız iki-kapılı saçınım tanımı; Richards frekans dönüşümü; mikrodalga süzgeç tasarımı; geniş bantlı uyumlama kuramı: analitik ve yarı analitik yaklaşımlar; toplu ve dağıtık karışık elemanlı devre modellemesi ve tasarımı.
EBM 562 Mikrodalga Kuvvetlendiricileri (3-0)5
Mikrodalga frekanslarındaki aktif devreler; işaret-gürültü oranı, gürültü kazancı, gürültü ısısı parametreleri; mikrodalga transistörlü yükselteç tasarımı; kazanç kararlılığı, düşük gürültülü yükselteçler, güç yükselteçleri, geniş bantlı yükselteçler; çok katlı yükselteç tasarımında sayısal yöntemler.
EBM 581 Sistem Benzetimi ve Analizi (3-0)5
Benzetim modellerine giriş, dinamik ve rassal sistemlerin ayrık olaylı benzetim modellerinin geliştirilmesi; girdi veri modellemesi, dağılım oturtma, Kolmogorov-Smirnov ve Ki-kare testleri, model doğrulama ve geçerlemesi, çıktı veri analizi, replikasyon sayının uygun şekilde ayarlanması, ısınma periyodunun uzunluğunu tahmin etme yöntemleri; benzetim kullanarak sistemlerin karşılaştırılması, derecelendirme ve seçme yöntemleri; benzetim yardımıyla optimizasyon (metasezgiseller, yanıt yüzeyi metodolojisi, metamodeller, gradyan tabanlı yöntemler); arena kullanarak benzetim modellemesi.
EBM 582 Kuyruk Kuramı (3-0)5
Markov zincirlerinin kısa bir gözden geçirilmesi; Kendall notasyonu; değişik tiplerdeki kuyruk modelleri: tek ve çok kanallı üstel kuyruklar (M/M/1, M/M/c), sınırlı kapasite ve kaynak popülasyonlu modeller (M/M/c /K/N), Erlang modelleri (Ek/Ek/c,), yığınlı ve öncelikli kuyruklar, genel dağılımlı geliş ve/veya hizmet zamanları (M/G/c, G/M/c); kuyruk şebekeleri (açık, kapalı, karışık), Jackson Teoremi, kapalı kuyruk şebekeleri için Ortalama Değer Analizi ve konvolüsyon algoritmaları; kuyrukların benzetimi ve ilgili istatistiksel çıkarımlar.
EBM 583 Ağların Akış Analizi (3-0)5
Bu ders ağ akışlarının, ağ optimizasyonunun ve ağ yönlendirme modellerinin analizi üzerinedir. Kısa ön bilgiler, ağ modellerinin tarihçesi ve uygulamaları, temel çizge kuramı ve ağ terminolojisi ve temel formülasyonlar (kısa bir doğrusal programlama tekrarı) ile başlamaktayız. Daha sonra, konu algoritmik açıdan incelenecektir. Bu incelemede ağlar için veri yapılarının kısa bir özeti, polinom zaman – üstel zaman karşılaştırması ve hesapsal karmaşıklığın uygulamadaki etkileri ele alınacaktır. Bu noktaya kadar atılan temelin üzerine şu konular incelenerek ders bitirilecektir: en kısa yollar (ulaşan algoritmalar, Dijkstra, etiket düzelten algoritmalar ve Floyd-Warshall algoritması), maksimum akışlar (ençok akış – enaz kesik teoremi, akış artırma, önakış-itme algoritmaları), enaz maliyetli akışlar (çevrim iptali, ağ simpleks algoritması ve ardışık en kısa yol bulma yöntemleri, rezidüel ağlar), ikili kardinalite eşlemesinin maksimum akış ya da minimum maliyetli akış olarak ele alınması, minimum yayılan ağaçlar (Kruskal ve Prim algoritmaları) ve nihayet birden çok tür akışların olduğu ağlar (Lagranj gevşemesi eşliğinde)
EBM 584 Çizelgeleme (3-1)5
Bu ders, verilen zaman aralıklarında kısıtlı kaynakların bu kaynaklardan faydalanmak için sıra beklemesi gerekli olan görevlere tahsisinde kullanılmak üzere geliştirilen matematiksel modeller ve modellerin çözüm teknikleri üzerinedir. Kısa bir giriş ve temel çizelgeleme terminolojisi ve notasyonu ile başlamaktadır. Devamında tek makineli, paralel makineli, akış tipi atölye ve işlik tipi atölye modelleri incelenmektedir. Proje çizelgelemesinin kısa bir üzerinden geçiş (kritik yol yöntemi, proje değerlendirme ve gözden geçirme tekniği) de derse dahildir. Kaynak kısıtlı proje çizelgelemesine kısa bir bakışla ders sona ermektedir.
EBM 585 Karar Analiz Modelleri (3-0)5
Karar teorisi, risk ve belirsizlik, bilginin değeri, tercih ölçümleri, seçeneklerin önceliklendirilmesi, çok hedefli süreçler ve hiyerarşik kararlar, çok kriterli karar verme, yarar teorisi, analitik hiyerarşi süreci ve analitik ağ süreci yöntemleri, çeşitli vaka çalışmaları.
EBM 586 Mühendislik Ekonomisi ve Finans Mühendisliğine Giriş (3-0)5
Mühendislik karar alma sürecinin ekonomik ve finansal yönleri; paranın zaman değeri, faiz kuramı, temel faiz formülleri; yıllık, şimdiki ve gelecekteki değer analizi; getiri iç ve dış oranları; amortisman ve vergiler; birden fazla yatırım/proje alternatifleri; sabit getirili menkul kıymetler; riskten kaçınma ve belirsiz getirili yatırımlar; tahviller, vadeli döviz işlemleri ve opsiyonlar; faiz oranlarının vade yapısı; ortalama-varyans portföy kuramı, Sermaye Varlıkları Fiyatlandırma Modeli (CAPM); faktör modelleri; varlık dinamikleri modelleri; faiz oranı türev enstrümanları; optimal portföy büyümesi.
EBM 587 Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi (3-0)5
Modern mühendislik yönetimi teorisinin, kavramlarının ve süreçlerinin, teknik ve bilimsel organizasyonların yönetimine uygulanması; sistem teorisi; yönetim ve sistem kavramları; sistemlerin değerlendirilmesi, kontrolü ve analizi; stratejik planlama ve yönetim; teknik ve uzman personel yönetimi; teknolojik değişim ve yenilik yönetimi; teknoloji girişimciliği; proje yönetimi; kaynak yönetimi ve planlaması; risk yönetimi ve değerlendirilmesi; organizasyonel yapı ve liderlik.
EBM 591 Elektronik Mühendisliğinde Özel Konular I (3-0)5
Öğrencilerin bireysel ilgileri doğrultusunda elektronik mühendisliği alanındaki güncel teknolojik ya da kuramsal gelişmeler arasından seçilmiş özel konuların çalışılması.
EBM 592 Elektronik Mühendisliğinde Özel Konular II (3-0)5
Öğrencilerin bireysel ilgileri doğrultusunda elektronik Mühendisliği alanındaki güncel teknolojik ya da kuramsal gelişmeler arasından seçilmiş özel konuların çalışılması.
EBM 597 Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Semineri (2-0)5
Bir Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği konusunda seminer verilmesi.
EBM 599 Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Tezi (0-0)80
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği konusunda bir öğretim üyesinin gözetiminde araştırma yapılarak yüksek lisans tezi üretilmesi ve jüri önünde savunulması.

Comments are closed.

%d blogcu bunu beğendi: