KGK Bağımsız Denetçilik Sınavına Hazırlık Eğitimi

KGK BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVINA HAZIRLIK EĞİTİMİ

Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olanlar veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olanlar için KGK (Kamu Gözetim Kurumu) Bağımsız Denetçilik Sınavına Hazırlık Eğitimleri aşağıdaki konu başlıklarından oluşmaktadır.

Tarih Gün Saat Süre Ders
../../2016 Cumartesi 09:00 – 17:00 8  

A-       Muhasebe
(Genel Muhasebe, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi)

 

../../2016 Pazar 09:00 – 17:00 8
../../2016 Cumartesi 09:00 – 17:00 8
../../2016 Pazar 09:00 – 17:00 8
../../2016 Cumartesi 09:00 – 17:00 8  

B-        Muhasebe Standartları

(Türkiye Muhasebe Standartları, yıllık ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasına ilişkin mevzuatta yer alan düzenlemeler ve standartlar)

../../2016 Pazar 09:00 – 17:00 8
../../2016 Cumartesi 09:00 – 17:00 8
../../2016 Pazar 09:00 – 17:00 8
../../2016 Cumartesi 09:00 – 17:00 8  

 

C-        Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim

../../2016 Pazar 09:00 – 17:00 8
../../2016 Cumartesi 09:00 – 17:00 8
../../2016 Pazar 09:00 – 17:00 8
../../2016 Cumartesi 09:00 – 17:00 8  

D-       Denetim
(Türkiye Denetim Standartları, Mesleki Etik Kuralları, Bağımsızlık, Risk Yönetimi, İç Kontrol ve Denetimle ilgili diğer mevzuat)

../../2016 Pazar 09:00 – 17:00 8
../../2016 Cumartesi 09:00 – 17:00 8
../../2016 Pazar 09:00 – 17:00 8
../../2016 Cumartesi 09:00 – 17:00 8  

E-        Genel Hukuk Mevzuatı
(Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Medeni Hukuk, Vergi Hukuku, Sosyal Güvenlik Mevzuatı, İdare Hukuku)

../../2016 Pazar 09:00 – 17:00 8
../../2016 Cumartesi 09:00 – 17:00 8
../../2016 Pazar 09:00 – 17:00 8
../../2016 Cumartesi 09:00 – 17:00 8  

F-        Sermaye Piyasası. Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı

../../2016 Pazar 09:00 – 17:00 8
../../2016 Cumartesi 09:00 – 17:00 8
../../2016 Pazar 09:00 – 17:00 8
../../2016 Cumartesi 09:00 – 13:00 Bağımsız Denetim Deneme Sınavı
../../2016 Pazar 09:00 – 13:00
TOPLAM 200 SAAT

YMM ler : B,D,F derslerini

SMMM ler : B,C,D,F derslerini

Meslek Mensubu Olmayanlar : Tüm Dersleri Alacaklardır.