Yüksek Lisans Genel Bilgiler

Yüksek Lisans (Master), Lisans eğitimi tamamlandıktan sonra devam edilen eğitime verilen isimdir. Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans olarak ikiye ayrılır. Yüksek lisans eğitimi “Master” olarak da adlandırılmaktadır. Yüksek lisans başvurusu yapmak için eğer tezli yüksek lisans yapmayı düşünüyorsanız ALES‘e girip yeterli puan almış olmanız ve başvuru yaptığınız programın gerekliliklerini yerine getirmeniz gerekmektedir. Tezsiz Yüksek Lisans eğitimi için ALES şartı aranmamaktadır. Yani ALES’e girmeniz gerekmez.

Tezli Yüksek Lisans

Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Kısaca özetlemek gerekirse tezli yüksek lisans eğitimi akademisyenlik yolunda atılmış ilk adımdır. Eğer akademisyen olmak gibi bir düşünceniz yoksa yüksek lisans eğitiminizi tezli yapmanız önerilmez.

Tezsiz Yüksek Lisans

Tezsiz yüksek lisans programlarının amacı ise akademisyenlik yolunda kapsamlı bilimsel araştırmalar yapmak değil, yapılan araştırmalardan elde edilmiş bilgileri öğrenciye kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı genelde akşam dersleri şeklindedir. İkinci öğretim eğitimi gibi düşünebilirsiniz. Bu program toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile bir dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Tezsiz yüksek lisans programlarının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

Farklı Amaçlarla Yüksek Lisans Yapmaya Karar Verilebilir. Örneğin;

Mezun olduğu lisans programından memnun olmayan ve alan değiştirmek isteyen birisi farklı bir alanda eğitim görmek için yüksek lisans yapmaya karar verebilir.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda okul yöneticisi ve müfettiş olmak isteyenler (MEB okul yöneticisi ve müfettiş atarken “eğitim yönetimi, teftişi, ekonomisi ve planlaması” tezsiz yüksek lisans programını veya “eğitim yönetimi ve teftişi” alanındaki yüksek lisans programını bitirmiş olmayı gerekli görüyor. MEB, atama sürecinde sınav ve kurs gibi çeşitli mekanizmaları da kullanıyor ama belirtilen yüksek lisans programlarını bitirmiş olmak bu işi yapmak isteyenlere büyük avantaj sağlıyor.)

Mezun oldukları yüksek lisans programında uzmanlaşmak isteyenler yüksek lisans yapmaya karar verebilirler. “Yüksek” ünvanı almak isteyen mühendisler yüksek lisans yapmaya karar verebilirler. Yüksek lisans mezuniyeti ile “Yüksek Mühendis” ünvanı kazanırlar.

Akademisyen olmak isteyenler yüksek lisans yapmaya karar verebilirler. (Doktoraya başvurmak için yüksek lisans eğitimi almış olma zorunluluğu yoktur ancak doktora başvurularında bazı durumlarda avantaj sağlayabiliyor.)

MBA Nedir?

Öncelikle sıkça sorulan MBA Nedir “MBA Ne Demek” sorusunu cevaplayalım.. MBA, “Master of Business Administration” kelimelerinin ilk harflerinden oluşan  İngilizce bir kısaltmadır. Türkiye’de üniversiteler İşletme Yüksek Lisans programlarına bu ismi vermeyi tercih etmektedirler. MBA diye bilinen yüksek lisans eğitimi, İşletme Yönetimi alanında master yapmak anlamına geliyor. MBA Yapmak şeklinde de söylenir.

MBA Programı, kurumların her düzeyinde görev yapan ve bilgilerini yenilemek, güncelleştirmek isteyen profesyonellerle, kariyerini geliştirme çabasında olan ve yöneticilik

vasfı kazanmak isteyen üniversite mezunlarının katılabileceği çağdaş ve etkin bir işletme yüksek lisans programıdır. Özetle farklı alanlarda lisans eğitimi almış üniversite mezunlarının Yöneticilik Formasyonu kazanabilmelerini sağlamayı amaçlayan bir yüksek lisans programıdır MBA.

Eğitim dili çoğunlukla İngilizce’dir. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli üniversiteler bu eğitimi veriyor. Diğer yüksek lisans programları gibi İşletme Yüksek Lisansı da (MBA) tezli ya da tezsiz olarak, devlet ya da vakıf üniversitesinde yapılabilir.

Bu programa talep diğer yüksek lisans programlarına göre daha yoğun olduğundan bu programlara kabul edilmek özellikle tezli programlarda daha zordur diyebiliriz.

Tezli MBA

Eğitim süresi dört yarıyıl (2 akademik yıl) olan ve tamamlanabilmesi için tez hazırlanması gereken yüksek lisans programıdır. Özel üniversitelerde tezli ve tezsiz MBA ücretleri arasında çok fazla fark bulunmamaktadır. Devlet üniversitelerinde ise tezli işletme yönetimi yani MBA yüksek lisans programları için sadece YÖK tarafından belirlenen yüksek lisans eğitim harcı ödenirken tezsiz MBA eğitimi için diğer tezsiz yüksek lisans programlarında olduğu gibi daha yüksek eğitim ücretleri ödenmektedir.

Tezsiz MBA

Eğitim süresi 3 yarıyıl (1 akademik yıl) olan ve tamamlanabilmesi için tez hazırlanması gerekmeyen yüksek lisans programıdır.