STANFORD BİNET ZEKA TESTİ ÇALIŞTAYI SERTİFİKA PROGRAMI

Eğitimin Amacı:

Bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zekâ testidir.

Kimler Katılabilir:

Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinin 3. ve 4. sınıf
öğrencileri, mezunları, bu bölümlerin yüksek lisans ve doktora öğrencileri ve mezunları
katılabilir.

Eğitim İçeriği (başlıklar):

Hem üstün yetenekli çocukların hem de zihinsel engelli bireylerin tespit edilmesinde kullanılan
bir zeka testidir. Stanford binet zeka testi yaş aralığı, 2-16 yaşlarıdır. En küçük 2 yaşına girmiş
çocuklar en büyük ise 16 yaşını bitirmemiş çocuklara uygulanabilir. Toplam 30 alt test çeşitli yaş
aralıklarında uygulanmaktadır.
Bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zekâ testidir.
Uygulama sonucunda bireye ait zekâ yaşı ve zekâ bölümü elde edilmektedir. Süreye dayalı bir
test değildir. Stanford Binet Zeka Testi sonrası çocuğun genel bir zeka değeri ortaya çıkar. Bu
zeka değerini ortaya çıkartan birçok bileşen vardır. Bu bileşenler testin kendi içindeki alt
testleridir.

Bunlar: Sözel akıl yürütme, sözcük dağarcığı, kavrama, saçmalıklar, sözel ilişkiler,
soyut/görsel akıl yürütme, örüntü analizi, kopyalama, matrisler, kağıt kesme ve katlama,
niceliksel akıl yürütme, nicelikler, sayı dizileri, kısa süreli bellek, boncuk belleği, cümle belleği,
sayı belleği, nesne belleğidir.