Sütçü İmam Üniversitesi Yüksek Lisans Programları

Sütçü İmam Üniversitesi Yüksek Lisans Programları

Uzaktan Eğiitm Yüksek Lisans Programları

İşletme Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İşletme Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans (e-MBA) Programı, internet üzerinden eğitim vermekte olan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış İşletme Anabilim Dalı tezsiz yüksek lisans programıdır. Program Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı tarafından yürütülmektedir.

Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programına başvurabilmek için adayların; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca uygun görülen bir lisans diplomasına sahip olması gerekir. Açılan kontenjan dâhilinde kalan adaylara ait bilgiler kesin kayıt yaptırmaları için Enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listeden kayıt yaptırmayanların yerine ilan edilen gün ve saatte, yedek listeden başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

Bu program en az 10 adet ders ile  “Yüksek Lisans Projesi” dersinden oluşur. “Yüksek Lisans Projesi” dersi kredisiz olup danışman tarafından“başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir. Öğrenci, Proje Dersini aldığı yarıyıl/yarıyıllarda kayıt olmak zorundadır.

Normal Eğitim ile Uzaktan Eğitim arasında hukuki olarak hiçbir fark bulunmamaktadır. Temel fark uzaktan eğitim öğrencilerinin sürekli üniversiteye devam mecburiyeti bulunmamaktadır. Dersler İnternet üzerinden verilecek şekilde hazırlanmaktadır. Her hafta alınan her ders ile ilgili bir canlı ders internet üzerinden gerçekleştirilmekte, isteyen öğrenci canlı derse katılabilmekte ya da daha sonra istediği zaman kaydedilmiş bu canlı dersi izleyebilmektedir. Alınan derslerin ara sınavları (ödev ya da test) çevirimiçi gerçekleştirilmekte ve öğrenci bulunduğu yerden sınavı olmakta ve final sınavları  YÖK’ün yönetmeliği gereği Üniversitemizin bulunduğu Kahramanmaraş Avşar Yerleşkesinde gözetim altında gerçekleştirilmektedir. Uzaktan eğitim dersleri normal eğitimde görülen derslerin içerikleri ile bire bir aynıdır. Ayrıca Üniversitemizde güz, bahar ve yaz yarıyılı olmak üzere 3 dönem ders verilmekte ve bu sayede bir takvim yılı içerisinde yüksek lisans eğitimini tamamlama olanağı sunulmaktadır.

Gelecekteki bilim ve teknolojinin daha çok gelişimiyle daha fazla insanın eğitim alma talebiyle karşı karşıya kalınacaktır. Bu açıdan Uzaktan Eğitim verilen normal eğitime alternatif olacak ve bu talebi karşılamada kolaylık sağlayacaktır.

Yüksek lisans eğitimine devam ederken, aynı zamanda iş hayatını da sürdürmek isteyenler, ya da bulunduğu şehrin dışındaki bir üniversiteden yüksek lisans eğitimi almak isteyenler için çok önemli bir alternatif haline gelen uzaktan eğitim, çağımızın teknolojik gelişmeleriyle birlikte örgün eğitimle yarışabilecek kalitede eğitim sunabilmektedir.

Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programının amacı öğrencimizin; içinde bulunduğumuz teknoloji çağının  sağladığı etkileşim ortamlarını kullanarak, internet üzerinden gerekli eğitimleri alarak; bilimsel araştırma yapmasını, bilgiye erişmesini, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

KSU UZEM ile öğrencilerimize kendisi ve başkaları için iş kurma, yönetme ve geliştirme kapasitesine sahip; yenilikçi, girişimci, mesleği ile ilgili çağın teknolojilerini kullanabilen ve takım çalışması yapabilen, ileri düzey işletmecilik bilgilerine hâkim, yönetimin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol fonksiyonlarını üretim, pazarlama, finans, insan kaynakları ve muhasebe alanlarında kullanabilme bilgi ve becerilerini kazandırmayı amaçlamaktayız.

 

 

2014-2015 Güz  Yarıyılında Verilen Dersler (Örnek)

 

Ders Adı Kredi
Üretim ve Faaliyet Yönetimi 3
Araştırma Yöntemleri 3
İşletmelerde Değişim Yönetimi ve Sorunları 3
Muhasebe Uygulamaları ve Vergi Mevzuatı 3
İşletmelerde İletişim 3
Yönetim ve Organizasyon 3
Pazarlama Yönetimi 3

Kamu Yönetimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

Dünya hızla değişiyor, insan ve teknoloji de hızla bu değişime ayak uydurmaktadır. Bilgi toplumuna ayak uydurmak gerçekten büyük bir çabayı gerektiriyor. Türkiye’nin içinde bulunduğu “yetişmiş insan” arayışı ve krizi eğitime vurgu yapmakla beraber, eğitimin denetimini de mecbur kılıyor. Bu doğrultuda gelecekteki bilim ve teknolojinin daha çok gelişimiyle daha fazla insanın eğitim alma talebiyle karşı karşıya kalınacaktır. Bu açıdan uzaktan eğitim verilen normal eğitime alternatif olacak ve bu talebi karşılamada kolaylık sağlayacaktır.

Yüksek lisans eğitimine devam ederken, aynı zamanda iş hayatını da sürdürmek isteyenler, ya da bulunduğu şehrin dışındaki bir üniversiteden yüksek lisans eğitimi almak isteyenler için çok önemli bir alternatif haline gelen uzaktan eğitim, çağımızın teknolojik gelişmeleriyle birlikte örgün eğitimle yarışabilecek kalitede eğitim sunabilmektedir.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kamu Yönetimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans (e-MBA) Programı, internet üzerinden eğitim vermekte olan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış Kamu Yönetimi Anabilim Dalı tezsiz yüksek lisans programıdır. Program Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı tarafından yürütülmektedir.

Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programına başvurabilmek için adayların; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca uygun görülen bir lisans diplomasına sahip olması gerekir. Programa başvuran aday öğrenciler, lisans diploma notunun %90’ı ve ALES puanının %10’u toplanarak elde edilen puana göre sıralanır. Bu program için ALES Puan zorunluluğu bulunmamaktadır. Açılan kontenjan dâhilinde kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler Enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listeden kayıt yaptırmayanların yerine ilan edilen gün ve saatte, yedek listeden başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

Bu program en az 10 adet ders ile  “Yüksek Lisans Projesi” dersinden oluşur. “Yüksek Lisans Projesi” dersi kredisiz olup danışman tarafından“başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir. Öğrenci, Proje Dersini aldığı yarıyıl/yarıyıllarda kayıt olmak zorundadır.

Normal Eğitim ile Uzaktan Eğitim arasında hukuki olarak hiçbir fark bulunmamaktadır. Temel fark uzaktan eğitim öğrencilerinin sürekli üniversiteye devam mecburiyeti bulunmamaktadır. Dersler internet üzerinden verilecek şekilde hazırlanmaktadır. Her hafta alınan her ders ile ilgili bir canlı ders internet üzerinden gerçekleştirilmekte, isteyen öğrenci canlı derse katılabilmekte ya da daha sonra istediği zaman kaydedilmiş bu canlı dersi izleyebilmektedir. Alınan derslerin ara sınavları (ödev ya da test) çevirimiçi gerçekleştirilmekte ve öğrenci bulunduğu yerden sınavı olmakta ancak final sınavları YÖK’ün yönetmeliği gereği Üniversitemizin bulunduğu Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesinde gözetim altında gerçekleştirilmektedir. Uzaktan eğitim dersleri normal eğitimde görülen derslerin içerikleri ile bire bir aynıdır. Ayrıca Üniversitemizde güz, bahar ve yaz yarıyılı olmak üzere 3 dönem ders verilmekte ve bu sayede bir takvim yılı içerisinde yüksek lisans eğitimini tamamlama olanağı sunulmaktadır.

Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programının amacı; öğrencimizin içinde bulunduğumuz teknoloji çağının sağladığı etkileşim ortamları aracılığı ile internet üzerinden gerekli eğitimleri alarak; bilimsel araştırma yapmasını, bilgiye erişmesini, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans programı özellikle kamu sektörünün çeşitli yönetim kademelerinde görev alacak, çağdaş yönetim anlayışının gerektirdiği teorik bilgilere sahip ve bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek nitelikte yöneticiler yetiştirmektir. Bu program mezunları formasyon itibariyle gerek kamu sektöründe ve gerekse özel sektörde şef, müdür yardımcısı, müdür vb. gibi alanlarda istihdam edilecek niteliklere sahip olmaktadır.

KSU Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans programıyla, öğrenciler; kamu yönetimi alanında edinilen temel bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve disiplinler arası etkileşimi anlayabilme, kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde siyaset kuramları,  kamu siyasi süreçleri, hukuk bilimleri ve kentleşme ve çevre politikaları bilgilerini yorumlayabilme ve kullanabilme, kamu yönetimi alanında karşılaşılan sorunları alanından ve farklı disiplinlerden elde ettiği bilgilerle bütünleştirerek çözümleyebilme ve sonuçlarını değerlendirebilme,  kamu yönetimi ile ilgili çalışmaları planlayabilme, bağımsız olarak yürütebilme ve yayımlayabilme, kamu yönetimi alanındaki uygulamalarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk olarak çözüm üretebilme, kamu yönetimi alanında yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme ve kamu yönetimi alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme yetisine kavuşacaklardır.

 

2014-2015 Güz  Yarıyılında Verilen Dersler (Örnek)

 

Ders Adı Kredi AKTS
KY503 Kent Yönetimi ve Politikası 3 6
KY511 Çağdaş Yönetim Yaklaşımları 3 6
KY523 Çevre Ekonomisi ve Sürdürülebilir Kalkınma 3 6
KY527 Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler 3 6
KY531 Türk Siyasal Düşüncesi 3 6

 

2014-2015 Bahar Yarıyılında Verilen Dersler (Örnek)

 

Ders Adı Kredi AKTS
KY508 Türk Kamu Yönetimi Sisteminin Sorunları 3 6
KY504 Türkiye’de Yerel Yönetimler 3 6
KY520 Türkiye’de ve Dünyada Çevreci Hareketler 3 6
KY526 Personel Yönetiminde Güncel Sorunlar 3 6
KY538 Kriz ve Afet Yönetimi 3 6
KY534 Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri 3 6

Sağlık Kurumları İşletmeciliği  Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İşletme Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans (e-MBA) Programı, internet üzerinden eğitim vermekte olan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış İşletme Anabilim Dalı tezsiz yüksek lisans programıdır. Program Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı tarafından yürütülmektedir.

Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programına başvurabilmek için adayların; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca uygun görülen bir lisans diplomasına sahip olması gerekir. Açılan kontenjan dâhilinde kalan adaylara ait bilgiler kesin kayıt yaptırmaları için Enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listeden kayıt yaptırmayanların yerine ilan edilen gün ve saatte, yedek listeden başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

Bu program en az 10 adet ders ile  “Yüksek Lisans Projesi” dersinden oluşur. “Yüksek Lisans Projesi” dersi kredisiz olup danışman tarafından“başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir. Öğrenci, Proje Dersini aldığı yarıyıl/yarıyıllarda kayıt olmak zorundadır.

Normal Eğitim ile Uzaktan Eğitim arasında hukuki olarak hiçbir fark bulunmamaktadır. Temel fark uzaktan eğitim öğrencilerinin sürekli üniversiteye devam mecburiyeti bulunmamaktadır. Dersler İnternet üzerinden verilecek şekilde hazırlanmaktadır. Her hafta alınan her ders ile ilgili bir canlı ders internet üzerinden gerçekleştirilmekte, isteyen öğrenci canlı derse katılabilmekte ya da daha sonra istediği zaman kaydedilmiş bu canlı dersi izleyebilmektedir. Alınan derslerin ara sınavları (ödev ya da test) çevirimiçi gerçekleştirilmekte ve öğrenci bulunduğu yerden sınavı olmakta ve final sınavları  YÖK’ün yönetmeliği gereği Üniversitemizin bulunduğu Kahramanmaraş Avşar Yerleşkesinde gözetim altında gerçekleştirilmektedir. Uzaktan eğitim dersleri normal eğitimde görülen derslerin içerikleri ile bire bir aynıdır. Ayrıca Üniversitemizde güz, bahar ve yaz yarıyılı olmak üzere 3 dönem ders verilmekte ve bu sayede bir takvim yılı içerisinde yüksek lisans eğitimini tamamlama imkânı sunulmaktadır.

Sağlık hizmetleri günümüzde hem teknolojik hem de yönetsel anlamda giderek daha çok karmaşıklaşan süreçleri içermeye başlamıştır. Yüksek teknolojinin kullanımı, profesyonel yaklaşımların önem kazanması ve uluslararası düzeyde ortaya çıkan sistematik bilgi birikimi sağlık sektöründe faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarının daha etkin bir şekilde yönetimini gerekli kılmıştır. Sağlık sektöründe ortaya çıkan bu gelişmeler hem kurumsal işletmeciliğin daha nitelikli gerçekleştirilmesini hem de yönetici pozisyonundaki kişilerin yönetsel donanımlarının daha üst seviyeye çıkması gerekliliğini ön plana çıkarmıştır. Sağlık sektöründe çalışan uzmanlar, alanlarıyla ilgili konularda çok donanımlı olsalar bile işletmecilik ve yönetim konularındaki bilgi eksikliğinden dolayı; insan kaynakları yönetimi, stratejik yönetim, organizasyon oluşturma ve geliştirme, motive etme, iletişim ve halkla ilişkiler, liderlik, etkin ekipler ve ekip çalışması oluşturma, zaman yönetimi, stres yönetimi, sağlık hizmetlerinin pazarlanması, sağlık hizmetlerinin muhasebe ve finansmanı gibi konularda sorunlar yaşayabilmektedirler. KSU UZEM sayesinde sağlık sektörü yöneticilerine bilimsel, çağdaş bilgi ve beceriler kazandırılacaktır.  Bunun yanında sağlık hizmetlerinin sunumu, finansmanı, pazarlanması, yönetimi ve organizasyonu gibi konularda araştırmalar gerçekleştirilerek ülkemizde sağlık sektöründe sunulan hizmetlerin kalite düzeyinin artırılmasına katkı sağlanacaktır.

 

 

 

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılında Verilen Dersler (Örnek)

 

Ders Adı Kredi
Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon 3
Sağlık Kurumlarında Güncel Konular 3
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 3
Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi 3
Sağlık Hizmet Pazarlaması 3
Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi 3
Sağlık Kurumlarında Muhasebe Yönetimi 3
Sağlık Kurumlarında Finansal Tablo Analizi 3
Yalın Sağlık 3
Yüksek Lisans Projesi 0

Dış Ticaret ve Kambiyo Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programının amacı; öğrencimizin içinde bulunduğumuz teknoloji çağının sağladığı etkileşim ortamları aracılığı ile internet üzerinden gerekli eğitimleri alarak; bilimsel araştırma yapmasını, bilgiye erişmesini, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır. Dış Ticaret ve Kambiyo Tezsiz Yüksek Lisans programı ile günümüzün küresel piyasa ortamında tüm büyük ve orta ölçekli işletmeler başta olmak üzere, ulusal ve uluslararası ticaretin her alanında faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyacı olan gümrük mevzuatı, dış ticaret ve kambiyo mevzuatına hâkim, ithalat-ihracat, ticaret hukuku, uluslararası rekabet kuralları konularında eğitim almış ve pratik bilgilerle donatılmış elemanların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.