T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Temel Yaşam Desteği Eğitici Eğitimi
Hafta Sonu Ders Saatleri: C.tesi (09:30 – 17:30) – Pazar (09:30 – 17:30)

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi

Ülkemizde ev, iş ya da trafik kazaları ve doğal afetler nedeni ile çok sayıda vatandaşımız yaşamını kaybetmekte ya da sakat kalmaktadır. Bu gibi durumlarda olay yerinde her zaman bir sağlık görevlisi olamayacağı için olaydan etkilenen ya da ortamda bulunan kişilerin kendilerine ya da başkalarına yapacakları ilk yardım uygulamaları son derece önemlidir. Ancak ilk yardım eğitimi almamış kişilerin, ilk yardım uygulamalarında bulunmaları sakıncalı sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle ilk yardım uygulayacak olan kişilerin, mutlaka ilk yardım eğitimi almış olmaları, öncelikli amaçlarının kişilere zarar vermemek olduğunu bilmeleri ve hayati tehlike oluşturabilecek müdahalelerde bulunmamaları son derece önemlidir.

Kimler Katılabilir

Özel ve Kamu Sağlık Kurumlarında çalışan sağlık personeli 

Eğitimin İçeriği 

1-Genel İlk Yardım Bilgileri (İlk Yardım nedir, İlk Yardımcı kimdir)
2-Olay yeri ve hasta yaralının değerlendirilmesi
3-Temel yaşam desteği (yetişkin, bebek, çocukta kalp masajı ve suni solunum)
4-Kanamalarda ilk yardım ve şokta ilk yardım
5-Yaralanmalarda ilk yardım
6-Yanık, donma ve sıcak çarpmasında ilk yardım
7-Kırık-çıkık ve burkulmalarda ilk yardım
8-Bilinç bozukluklarında ilk yardım (ateş havale, şeker düşmesi ve sara krizinde)
9-Zehirlenmelerde ilk yardım
10-Hayvan ısırmalarında ilk yardım (arı-akrep-yılan, kedi, köpek ısırmasında)
11-Göz, kulak ve burna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım
12-Boğulmalarda ilk yardım
13-Hasta yaralı taşıma teknikleri (acil taşıma teknikleri, trafik kazalarında ilk yardım)

 

Başvuru ve Kayıt

Nihat Şahinoğlu
bilgi@akademikprogram.com

(212) 217 33 67 ve 68
0 532 171 97 12 ve 13