Yeni Doğan Hemşireliği Sertifika Programı

Yeni Doğan Hemşireliği Sertifika Programı

Eğitim Yeri : İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü
Hafta Sonu Ders Saatleri: C.tesi (09:30 – 17:30) – Pazar (09:30 – 17:30)

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ  /  BİLGİ EĞİTİM’DEN

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi

Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde görev yapan/yapacak olan hemşire, sağlık memuru ve ebelerin eğitimi ve sertifikalandırılmasıdır.

Kimler Katılabilir

Hemşire, Sağlık Memuru ve Ebeler bu eğitime katılabilirler.

Eğitimin İçeriği

Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Programının teorik eğitiminde yer alan konular

 1. Neonatolojiye giriş (10 saat)
 2. Eğitim programının tanıtılması (1 saat)
 3. Ülkemizde ve dünyada yenidoğan sağlığı (1 saat)
 4. Temel kavramlar ve fizik muayene özellikleri (2 saat)
 5. Yenidoğan hemşireliği (1 saat)
 6. YYBÜ’lerin tanıtımı, özellikleri ve mevzuatı (2 saat)
 7. Neonatal etik  (1 saat)
 8. Hasta kabulü  (1 saat)
 9. İletişim (1 saat)
 10. Perinatal dönem ve sorunları (10 saat)
 11. Yüksek riskli gebelikler (2 saat)
 12. Yenidoğan canlandırması (2 saat teorik- 6 saat pratik)

III. Yenidoğan ve prematüre bebek (5 saat)

 1. Yenidoğan ve prematüre bebeğin hemşirelik bakımı (2 saat)
 2. Termoregülasyon (1 saat)
 3. Prematürelik sorunları ve komplikasyonları  (2 saat)
 4. Sıvı elektrolit dengesi ve metabolik sorunlar (5 saat)
 5. Sıvı elektrolit dengesi (2 saat)
 6. Asit baz dengesi (1 saat)
 7. Hipoglisemi – Hiperglisemi (2 saat)
 8. Beslenme (5 saat)
 9. Enteral beslenme (1 saat)
 10. Anne sütü ile beslenme (2 saat)
 11. Parenteral beslenme (1 saat)
 12. Total Parenteral Nütrisyon hazırlanması (1 saat)
 13. Solunum ve Kardiyovasküler Sistem (5 saat)
 14. Solunum sistemi hastalığı olan bebeğe yaklaşım (2      saat)
 15. Solunum desteği alan bebeğe yaklaşım (2 saat)
 16. Kalp hastalığı olan bebeğe yaklaşım (1 saat)

VII. Hematolojik Sistem (3 saat)

 1. Hiperbilirubinemili bebeğe yaklaşım (1 saat)
 2. Hematolojik hastalıklara yaklaşım (1 saat)
 3. Kan ve kan ürünleri tedavisi (1 saat)

VIII. Nörolojik Sistem (2 saat)

 1. Nörolojik sorunu olan bebeğe yaklaşım (1 saat)
 2. Merkezi sinir sistemi anomalileri olan bebeğe      yaklaşım (1 saat)
 3. Üriner Sistem (2 saat)
 4. Böbrek hastalığı olan bebeğe yaklaşım
 5. Enfeksiyonlar ve Korunma (5 saat)
 6. Yenidoğan enfeksiyonları (2 saat)
 7. YYBÜ’de enfeksiyon kontrolü ve önemi (2 saat)
 8. YYBÜ’de sterilizasyon ve dezenfeksiyon (1 saat)
 9. Yenidoğanın Cerrahi Sorunları (3 saat)
 10. Preoperatif , postoperatif bakım ve Torakal      anomaliler (1 saat)
 11. Gastrointestinal sistem, karın duvarı ve göbek      anomalileri (1 saat)
 12. İnguinoskrotal bölge sorunları ve genitoüriner      anomaliler (1 saat)

XII. İlaç Tedavisi (2 saat)

XIII. Girişimler (3 saat)

XIV. Ağrı tedavisi ve gelişimsel bakım (3 saat)

 1. Ağrı tedavisi (1 saat)
 2. Gelişimsel bakım (2 saat
 3. Yenidoğanın transportu (1 saat)

 

XVI. Taburculuk (2 saat)

Başvuru ve Kayıt

Ümit Durmuş & Recep Bulut
bilgi@akademikprogram.com

(212) 217 33 67 ve 68
0 532 171 97 12 ve 13