-15%

DOĞUDAN BATIYA TÜRK SANATI EĞİTİMİ


Bu kurs siyasi ve toplumsal tarihin ötesinde daha somut olan, sanat ve kültür eserlerini tanıtmaya yöneliktir. Türk sanatı ve kültür tarihine ilgi duyan tüm yaş grubundan insanların katılabileceği kurs için herhangi bir ön şart gerekmemektedir.

Kursun konuları Türk Sanatının kaynakları, kökenleri, yayıldığı coğrafya, etkileşime girdiği kültürler, İslam dünyasındaki ve Dünya sanatındaki yeri Türk devletlerinin siyasi tarihleri esas alınarak oluşturulmuştur.

Güzel sanatların tüm alanlarında eğitim gören öğrenciler, kişisel gelişim ve sanat ile hobi tarzında da olsa ilgilenenler, Türk sanatı konusunda uzmanlaşmak isteyenler, danışmanlık yapmak isteyenler kursa katılabilirler.

Türk sanatı doğu ile batının kesiştiği bir sanattır. Sanat ve kültürde hem doğuyu hem batıyı anlamak Türk sanatını tanımaktan geçer.

Başarılı olan kursiyerlere “DOĞUDAN BATIYA TÜRK SANATI EĞİTİMİ” katılım belgesi verilecektir.

Eğitim faaliyetleri uzaktan öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS/LMS) alt yapısı içerisinde internet tabanlı olarak gerçekleştirilecektir.

Eğitim dökümanları; video ve ders notlarından (pdf, ppt, uygulama verileri) oluşmaktadır. Ayrıca haftada 60 dakika internet üzerinden sanal sınıf aracılığı ile hoca ve öğrencinin birarada olacağı dersler yapılacaktır.

Sanal sınıf dersleri Salı günleri 20:00-21:00 saatleri arasında yapılacaktır. Eğitimin son haftası Cuma günü 20:00-21:00 saatleri arasında genel değerlendirme dersi yapılacaktır. Tamamlanan sanal sınıf dersleri Öğrenme Yönetim Sistemine video olarak yüklenecektir.

Eğitim içeriği, örgün (yüz yüze) kurslarda verilen 25 saatlik eğitime denk gelmektedir.

275.00 325.00

Eğitim İçeriği

1.Hafta

 • 60 dk Sanal Sınıf (Salı)
 • İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK SANATI
  • Türk Sanatının Kaynakları
  • Orta Asya’nın Şartları (İklim, Doğal Kaynaklar, Ekonomi, Siyaset, Toplum)
  • Hun Öncesi ve Hunlar
  • Köktürkler
  • Uygurlar

2.Hafta

 • 60 dk Sanal Sınıf (Salı)
 • İSLAMİYET SONRASI TÜRK SANATI
  • İslamlaşma ve Müslüman Dünyanın Etkileri
  • Türk İslam Kültürünün Oluşması
  • Karahanlı-Gazneli-Büyük Selçuklu Çağı
  • Anadolu’da Türk Sanatının Kaynakları ve Oluşumu
  • İlk Türk Devletleri (Saltuklu, Mengücekli, Artuklu, Danişmendli)
  • Anadolu Selçukluları Devri
  • Anadolu Beylikleri’nin Birikimi ve Mirası

3.Hafta

 • 60 dk Sanal Sınıf (Salı)
 • İSLAMİYET SONRASI TÜRK SANATI
  • Erken Dönem Osmanlı Sanatı (İstanbul’un Fethi’ne Kadar)
  • Mimar Sinan Öncesi
  • Mimar Sinan Dönemi
  • Mimar Sinan Sonrası
  • Kitap Sanatları (Hat)
  • Kitap Sanatları (Minyatür, Tezhip, Cilt, Kat’ı)
  • Diğer Sanatlar (Çini, Halı)

4.Hafta

 • 60 dk Sanal Sınıf (Salı)
 • BATILILAŞMA DÖNEMİ
  • Lale Devri ve Sanatta Batılılaşma Hareketi
  • Sanatta Batılılaşma (Mimari, Resim, Heykel)
  • Cumhuriyet’e Miras
  • Cumhuriyet Yılları
 • 60 dk Sanal Sınıf (Cuma)