-30%

İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi

Availability:

Stokta yok


1,400.00 2,000.00

Stokta yok

Ödeme ve İletişim:
0544 402 80 09
Kayıt ve Havale olarak ödeme için  TIKLAYINIZ
Eğitim Tarihi
27 Haziran – 1 Temmuz
Eğitimin Amacı
İş hukukunda arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili teorik ve pratik bilgileri içeren arabuluculuk uzmanlık eğitimi.
________________________________________

Eğitim İçeriği
İŞ HUKUKUNDA DAVA ŞARTI ARABULUCULUK (4 DERS)
o İş Hukukunda Arabuluculuk (1 DERS)
o İş kanunları ve ilgili kanunlar
▪ 4857 Sayılı İş Kanunu
▪ Basın İş Kanunu
▪ Deniz İşKanunu
▪ Türk Borçlar Kanunu (Hizmet Sözleşmeleri)
o Arabuluculuğa elverişli olanuyuşmazlıklar
o Arabuluculuğa elverişli olmayanuyuşmazlıklar
o İş hukukundaki emredici hükümler ile arabuluculuk ilişkisi
İŞ HUKUKUNDA DAVA ŞARTI OLARAK DÜZENLENEN ARABULUCULUK SÜRECİ (3 DERS)
o 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu
o 4857 Sayılı İş Kanunu madde 20 ve madde 21
o 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu madde 3
o Uyap Arabulucu Portal kullanımı
o Adliye Arabuluculuk Bürolarının işleyişi, dosya atama sistemi
o Tarafların Arabuluculuk Toplantısına Daveti, Arabuluculuk Süreci ile İlgili
Tutanakların ve Son Tutanağın Yazım Usul ve Tekniği

İŞ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI (1 DERS)

 • İşçi
 • İşveren
 • Alt işveren

ı- Tanımı
ıı- Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin koşulları
ııı- Alt işveren ilişkisinin kurulmasına getirilen sınırlandırmalar ve muvazaa
ıv-Asıl işveren alt işveren ilişkisinde sorumluluk

 • İşveren vekili
 • İşyeri

ı- Tanımı ve kapsamı
ıı- İşyeri ve işletme ayrımı
ııı- İşyerinin açılması
ıv- İşyerini bildirme
v- İşyerinin veya bir bölümünün devri
vı- İşyerinin kapatılması

İŞ SÖZLEŞMESİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER (2 DERS)

İŞ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE UNSURLARI

I- TANIMI
II- UNSURLARI

 • İŞ SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ

I- SÜREKLİ VE SÜREKSİZ İŞ SÖZLEŞMESİ
II- BELİRLİ VE BELİRSİZ SÜRELİ
İŞ SÖZLEŞMESİ
III- TAM VE KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ
IV- ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMAYA DAYALI İŞ SÖZLEŞMESİ
V- UZAKTAN ÇALIŞMAYA DAYALI İŞ SÖZLEŞMESİ
VI- DENEME SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ
VII- TAKIM SÖZLEŞMESİ İLE OLUŞTURULAN İŞ SÖZLEŞMELERİ
İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BORÇLAR (2 DERS)

 • İŞÇİNİN BORÇLARI

I- İŞ GÖRME BORCU
II- SADAKAT BORCU
III- DÜZENLEME VE TALİMATLARA UYMA BORCU

 • İŞVERENİN BORÇLARI

I- ÜCRET ÖDEME BORCU
II- İŞÇİYİ GÖZETME BORCU
III-EŞİT DAVRANMA BORCU

İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ VE SONA ERMENİN HUKUKİ SONUÇLARI (4 DERS)

 • İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİH OLMAKSIZIN SONA ERMESİ

I- TARAFLARIN ANLAŞMASI (İKALE)
II- SÖZLEŞME SÜRESİNİN DOLMASI
III- TARAFLARDAN BİRİNİN ÖLÜMÜ

 • İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİH İLE SONA ERMESİ

I- GENEL OLARAK
II- BİLDİRİMLİ FESİH
III- BİLDİRİMSİZ FESİH

 • İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI

I- GENEL OLARAK
II- KIDEM TAZMİNATI
III- ÖLÜM TAZMİNATI
IV- ÇALIŞMA BELGESİ
V- İBRANAME
VI- REKABET YASAĞI
VII- SENDİKAL GÜVENCELERİN İŞLERLİK KAZANMASI (SENDİKA
ÜYELİĞİNİN GÜVENCESİ VE İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİNİN GÜVENCESİ)
ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ (2 DERS)

 • ÇALIŞMA SÜRELERİ

I- GENEL OLARAK
II- NORMAL ÇALIŞMA SÜRESİ
III-FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA SÜRESİ
IV- GECE ÇALIŞMASI

 • DİNLENME SÜRELERİ

I- GENEL OLARAK
II- ARA DİNLENMESİ
III- HAFTA TATİLİ
IV- ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER
V-MAZERET İZİNLERİ
VI- ANALIK İZİNLERİ
VII- YILLIK ÜCRETLİ İZİN
İŞ HUKUKUNDA İŞÇİLİK ALACAKLARININ HESAPLANMASI (3 DERS)

 • ÜCRET ALACAĞININ HESAPLANMASI
 • İHBAR VE KÖTÜNİYET TAZMİNATININ HESAPLANMASI
 • AYRIMCILIK VE SENDİKAL TAZMİNATIN HESAPLANMASI
 • İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATLARININ HESAPLANMASI (BOŞTA GEÇEN SÜRE

ÜCRETİ VE İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI)

 • FAZLA ÇALIŞMA, HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞMA ÜCRETİ, ULUSAL BAYRAM VE

GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA ÜCRETİ

 • YILLIK İZİN ÜCRETİNİN HESAPLANMASI
 • KIDEM TAZMİNATININ HESAPLANMASI
 • ZAMAN AŞIMI SÜRELERİ VE FAİZLER

İŞ HUKUKUNDA UZMAN ARABULUCULUĞA
İLİŞKİN UYGULAMA EĞİTİMİ KONULARI
o Kıdem Tazminatı Alacağına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
o İhbar Tazminatı Alacağına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
o Kötü Niyet ve Ayrımcılık Tazminatı Alacağına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
o Fazla Mesai Uyuşmazlık Senaryosu
o Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Alacağı Uyuşmazlık Senaryosu
o Ulusal Bayram ve Genel Tatil Alacakları ile Hafta Tatili Alacağına İlişkin
Uyuşmazlık Senaryosu
o Yıllık Ücretli İzin Alacağı Uyuşmazlık Senaryosu
o Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacaklara İlişkin Uyuşmazlık
Senaryosu
o Rekabet Yasağına Aykırılık ve Sır Saklama Yükümlülüğüne İlişkin Uyuşmazlık
Senaryosu
o Mobbing ve Buna Bağlı Tazminat Taleplerine İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
o İşe İade ve Sonuçlarına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu (Çalıştırılmayan Süre
Ücreti, İşe Başlatmama Tazminatı Hesaplamaları ve Fark Alacaklar)
o Sendikal Tazminata İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
o İş Kazasından Kaynaklanan Maddi- Manevi Tazminat Taleplerine İlişkin
Uyuşmazlık Senaryosu
o Deniz İş Kanunu, Basın İş Kanunu ve Türk Borçlar Kanununa Tabi Alacaklara
İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu

________________________________________
Kimler Katılabilir?
Arabuluculuk Siciline kayıtlı arabulucular katılabilir.
________________________________________
Eğitim Sonunda Verilecek Belge
Eğitim sonunda katılımcılar “Eğitim Sertifikası” almaya hak kazanırlar.
________________________________________
Eğitim Süresi
36 Saat
18 Saat Teori
________________________________________
Eğitim Günleri
Cumartesi – Pazar
________________________________________
Eğitim Yeri
Haliç Yerleşkesi
Üsküdar Yerleşkesi
________________________________________
Eğitim Ücreti
1.400 TL

Kategoriler: